Fyra av fem vargar i en vargflock i Pörtom fotograferade av en åtelkamera i januari. De allt fler oskygga vargarna har lett till krav på vargjakt, både från kommunalt håll och en bondeorganisation.
Foto: Marina Haapaniemi/Vasabladet Fyra av fem vargar i en vargflock i Pörtom fotograferade av en åtelkamera i januari. De allt fler oskygga vargarna har lett till krav på vargjakt, både från kommunalt håll och en bondeorganisation.

Finska vargar bör bli ”offentliga”

Bondeorganisation kräver ökad vargjakt

I Sydösterbotten i Finland är oron stor för vargar som stryker omkring husknutarna. Staden Närpes har kallat till informationsmöte den 20 mars. En kontaktperson för vargobservationer i Närpes kräver dessutom att databasen om vargarna blir offentlig, så att alla kan se vargläget. Bondeorganisationen SLC kräver i sin tur krafttag för att kunna ha jakt på vargar som är orädda mot människor eller tar tamdjur.

Staden Närpes har begärt att få ha jakt på traktens vargar. Jakt & Jägare skrev om det här:
Men hur många vargar finns det i regionen?
Naturresurscentralens Lukes databas Tassu anger nio vargar i Sydösterbotten, enligt svenska Yle.
– Enligt jägarnas egen privata vinterräkning i december ifjol finns det 44 individer på samma område säger Hans Wickman till svenska Yle.

Får inte lämna ut uppgifterna
Han är en av de cirka 2 000 kontaktpersoner i Finland som har tillgång till databasen Tassu, men inte får lämna ut uppgifterna.
Nu begär Hans Wickman, som är rovdjurskontaktperson i Närpes, att naturresurscentralens uppgifter ska bli offentliga.
– Naturresurscentralen Luke är rädd att jägare skall använda uppgifterna i illegalt syfte. Vill någon missbruka någonting är det mycket lättare att gå ut i markerna och kika på spår än sitta hemma vid en dator, kommenterar Hans Wickman till Yle.
– För trovärdighetens skull borde det vara öppet.

”Tätaste vargstammen i Finland”
Som det ser ut nu i januari-februari har södra Österbotten Finlands tätaste vargstam, tätare än Ilomantsområdet vid ryska gränsen, tillägger han.
Hans Wickman har tagit initiativ till ett möte för allmänheten i Närpes i Pörtom den 20 mars för att dryfta vargläget. Närpes stad står som värd för vargmötet.

Minister uppvaktades
I tisdags uppvaktades jord- och skogsbruksminister Jari Leppä av en delegation från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).
Det rapporterar Vasabladet.
SLC-basen, Mats Nylund, kräver snabba reaktioner från myndighetshåll om vargläget i Österbotten.
– Befolkningens oro måste tas på allvar och människor måste få tillbaka tilltron till myndigheternas åtgärder för att hantera vargstammen, kommenterar han efter uppvaktningen.
– Det har inte funnits bofasta vargflockar sedan slutet av 1800-talet i våra landskap. Nu finns det åtminstone en bofast flock norr om Vasa, två bofasta flockar i södra svenska Österbotten och en bofast flock i västra Nyland. Är förhållandena gynnsamma kan vargstammen under tre år fördubblas, varnar Mats Nylund i ett pressmeddelande.

Fyra krav från SLC
Det här kräver nu SLC:
1: ”Stamvårdande” jakt på varg bör introduceras på ett flexibelt sätt för att förebygga skador och minska förekomsten av vargar som inte är rädda för människor och vistas vid bostäder.
2: Tröskeln för dispens för jakt på skadegörande vargar bör omgående sänkas från tre till två fall med angripna tamdjur.
3: Jakthundar som attackerats av varg ska räknas in när det gäller dispens för jakt på vargar som tagit tamdjur.
4: Det ska finnas tillräckliga anslag i statsbudgeten för förebyggande av vargskador, till exempel vargstängsel vid hagar med boskap.