Vildhundsdsflock som avlivades vid ryska gränsen. Risken är stor att varghybrider fortsätter kommer in i Finland.
Foto: Polismyndigheten Finland

Vildhundsdsflock som avlivades vid ryska gränsen. Risken är stor att varghybrider fortsätter kommer in i Finland.

Finska vargar kan vara hybrider

Hela den finska vargstammen kan vara en slags hybrider efter de laika-vargblandningar som de sovjetiska gränsvakterna avlade fram. Vi vet väldigt lite om vad som hände med de djuren i samband med att Sovjetunionen kollapsade. Det säger Lauri Kontro, ordförande i Finska jägarförbundet beträffande frågan om hundinblandning i den finska vargstammen.

I Sverige har både landsbygdsminister Eskil Erlandsson och förre miljöministern Andreas Carlgren sagt att vi inte ska ha varghybrider i de svenska skogarna. Frågan är aktuell även i Finland.

– Vi vet att det förekommer hybrider. För några år sedan avlivade en hel flock av polisen. I höstas avlivade polisen i Tohmajärvi i Norra Karelen också en vildhundsflock, som hade kommit från Ryssland. Hur mycket de här djuren var ”hundar” och hur mycket ”vargar” är oklart. Hybridflockar upptäckts hela tiden, kommenterar Lauri Kontro.

Hybrider i finska vargstammen
Han menar att det till och med kan vara så att hela den finska vargstammen består av en slags hybrider.
– Vi vet väldigt lite om vad som hände i samband med att Sovjetunionen kollapsade. Den sovjetiska gränsbevakningen använde sig av hunddjur som var en blandning av laika och varg och var de tog vägen vet vi inte, säger Lauri Kontro.

Släpper ut ”odlade” vargar
Ett annat problem i Finland är de ”vargvänner” på den ryska sidan som med ekonomiskt stöd från bland annat Tyskland odlar varg i hägn och sedan släpper ut vargar i naturen.
– De här personerna betalar lite mer än vad skinnvärdet är. Därför säljer en del ryska jägare vargvalpar till ”vargvännerna” som sedan föder upp valparna och släpper ut vargarna i naturen. En av dessa ”vargvänner” påstår att han hittills har ”befriat” ett 50-tal vargar. Med största sannolikhet har vi fått över en del av de här odlade vargarna till Finland, säger Lauri Kontro.