Andungarnas överlevnad påverkas kraftigt av om det finns fisk i vattendraget. Dels konkurrerar de om maten och dels tar rovfisk, som gädda, många andungar.
Andungarnas överlevnad påverkas kraftigt av om det finns fisk i vattendraget. Dels konkurrerar de om maten och dels tar rovfisk, som gädda, många andungar.

Fisk svår konkurrent till andungar

I en doktorsavhandling visar Lisa Dessborn vid Sveriges Lanbruksuniversitet att simänder klarar häckningen bättre i fiskfria vatten, vilket har betydelse vid vilt- och fiskevårdsåtgärder.

Lisa Dessborns forskning visar att andungarna gynnas av att de slipper konkurrera om proteinrika insekter. Men även frånvaron av rovfisk påverkar andungarnas överlevnad.
Några av försöken gick ut på att sätta ut gädda i fiskfria sjöar. Lisa Dessborn kunde då notera att antalet häckande par inte påverkades. Däremot märktes en kraftig reduktion av kullar och andungar. Änderna saknade förmåga att känna igen, undvika och reagera på gädda.
– Om man vill upprätthålla en hög reproduktion av änder visar mina resultat tydligt att fiskfria vatten behövs. Det gäller framför allt att undvika att sätta ut fisk och änder i samma sjö, säger Lisa Dessborn i ett pressmeddelande från SLU.

Konkurrens om insekterna
Andungar är beroende av proteinrik mat de första två veckorna, och därför är insekter och andra ryggradslösa djur en viktig del av dieten. Förekomsten av fisk kan påverka mängden insekter negativt och därmed påverka andungarnas överlevnadsmöjligheter.
Till saken hör också att många sjöar i Finland och Sverige hade varit fiskfria om inte människan planterat ut fisk, samtidigt som änder sätts ut för att öka det jaktbara beståndet.