Regeringen omprövar inte fjälljakten för utländska medborgare trots att Finland ges rätt av EU att begränsa utländska jägares jakt på statlig mark.
Foto: Marie Pott Regeringen omprövar inte fjälljakten för utländska medborgare trots att Finland ges rätt av EU att begränsa utländska jägares jakt på statlig mark.

Fjälljakten omprövas inte

Regeringen omprövar inte fjälljaktsreglerna för utländska jägare trots EU-beskedet om Finland. Men jordbruksminister Eskil Erlandsson tycker i alla fall att de svenska jägarna ska få tillbaka sina länsjaktkort. 

Sedan EU-kommissionen klargjort att Finland har rätt att behålla sina egna regler, fast de gynnar de inhemska jägarna, har jägarna i Sverige blåst liv i debatten kring särskilda regler för utländska jägare på småviltjakt i fjällen.
Helén Pettersson (s), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, hade en interpellationsdebatt mot jordbruksminister Eskil Erlandsson den 14 november.
Där hävdade Helén Pettersson att regeringen bör ge tillbaka förturen till småviltjakten i fjällen till de svenska jägarna.

Håller fast vid 2007 års regler
Eskil Erlandsson håller däremot fast vid att de regler som infördes 2007 fortfarande ska gälla.
– Jag är besviken över att jordbruksministern inte gav ett positivt besked och att han inte svarade på mina konkreta frågor. Det här hade varit ett bra tillfälle för regeringen att rätta till det fel som man begick 2007, kommenterar Helén Pettersson.
En debattartikel kring frågan publicerades den 14 november i Norrbottens-Kuriren. Bakom artikeln står jordbruksminister Eskil Erlandsson och riksdagsledamöterna Krister Hammarbergh (m) och Stefan Tornberg (c).

Jaktkort berörs inte
Polikertrion konstaterar att EU-kommissionen inte klassar försäljning av jaktkort som en tjänst och att det därför inte strider mot EG-fördraget om fria varor och tjänster inom EU.
”Det svenska ärendet gällde däremot begränsningar i möjligheten för företag att tillhandahålla jakttjänster åt i Sverige icke folkbokförda jägare. Som regeringens analys av frågan visade kunde de då gällande reglerna komma att anses utgöra ett handelshinder. Skilda jurister drog samma slutsats, den svenska lagstiftningen stämde inte med EG-rätten”, skriver trion i debattartikeln.
Däremot påpekar de att länsstyrelserna själva kan tolka EU-kommissionens besked i frågan.

Länsjaktkort kan återinföras
– Vi är övertygade om att det meddelande som lämnats av generaldirektoratet även kommer att vägas in i länsstyrelsens bedömning när det gäller möjligheten till återinförande av ett länsjaktkort, säger Eskil Erlandsson.
Svenska Jägareförbundet delar Helén Petterssons besvikelse över Erlandssons ståndpunkt, men tror ändå att det fortfarande finns en möjlighet till förändringar.
Regeringen får inte detaljstyra hur regler ska se ut. Därför kan
Erlandsson ha en försiktig framtoning i frågan, tror Jägareförbundet. Som jordbruksminister får han nämligen inte påverka statliga myndigheter i deras ansvarsområden.

Annan juridisk analys
– Vi har redan förra året för ministern presenterat en juridisk analys som vi anser visar att det inte är fråga om en diskriminering utifrån ett EU-perspektiv. Vi ska på olika sätt presentera den hållningen för ministern, säger Håkan Weberyd, Svenska Jägareförbundets generalsekreterare, i Svensk Jakt.
– Problemet är att vi tappar oerhört med tid och frustrationen växer. Nu landar frågan återigen tungt i knät på länsstyrelserna. Vi ger oss icke i detta, fortsätter Håkan Weberyd.