Så här såg vargsituationen ut i Wisconsin ut förra året. Staten är drygt en tredjedel så stor som Sverige och har 5,5 miljoner invånare. Nu begär staten (i likhet med Minnesota) att vargen tas bort från hotlistan.
Så här såg vargsituationen ut i Wisconsin ut förra året. Staten är drygt en tredjedel så stor som Sverige och har 5,5 miljoner invånare. Nu begär staten (i likhet med Minnesota) att vargen tas bort från hotlistan.

Fler delstater vill ha vargjakt

Nu begär också delstaterna Wisconsin och Minnesota i USA att vargen tas bort från den amerikanska hotlistan, vilket kan öppna för vargjakt till hösten.

I de båda staterna bedöms vargpopulationen nu ligga kring
4 000 djur. Enbart i norra Wisconsin beräknas vargstammen vara över 700 djur och även i grannstaten Michigan sker tillväxten av vargstammen fort, med snabbt ökande problem för boskapsägare, hundägare och jägare som följd.
I Minnesota har vargstammen växt från 500 djur i början av 1970-talet till över 3 000 i dag.
I Wisconsin har stammen ökat från 0 till 700 på samma tid. Michigan har haft ungefär samma utveckling som Wisconsin – ungefär en niodubbling av vargstammen på 15 år.
I likhet med området kring Klippiga Bergen, där den första reguljära vargjakten på många decennier genomfördes i höstas, har alltså vargstammen växt fort även åt sydost.

Hejdad tillväxt
I Klippiga Bergen-området (Idaho, Montana och Wyoming) har tillväxten avtagit, eller stannat upp, vilket var avsikten när de två förstnämnda staterna införde reguljär jakt förra året.
Myndigheterna räknar med att det dödas ungefär 600 vargar om året i området, varav licensjakten stod för 230. I dag bedöms de tre staterna tillsammans hysa en vargstam på cirka 1 700 individer (242 revir).

Kontroversiellt djur
Även i USA är vargen ett kontroversiellt djur. Dödligheten i vargstammen är hög och ungefär en tiondel av vargarna beräknas tjuvskjutas varje år och ytterligare en tiondel skyddsjagas av myndigheterna sedan de ställt till problem. Ändå har stammen (före licensjakten i vintras) växt med cirka 22 procent om året, en utveckling som nu alltså har hejdats.
Samtidigt finns det motstånd mot jakten och bevarandegrupper försöker få en federal domstol att olagligförklara beslutet att ta bort vargen från hotlistan.