Fler hot oroar Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket uppmanar nu länsstyrelserna att ta det ökande mängden hot mot rovdjurshandläggare, veterinärer och djurskyddspersonal på allvar.

– Vi har fått signaler om att just de som handlägger rovdjursfrågor, jaktfrågor och djurskyddsärenden är extra utsatta, säger Gunnel Crona, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket, till Upsala Nya Tidning.
Tjänstemän har exempelvis blivit utsatta för telefonterror, skadegörelse eller personförföljelse. Ju rovdjurstätare ett län är, desto fler hot får rovdjurshandläggarna.

Måste tas på allvar
Eftersom hoten riktar sig mot myndighetspersoner som jobbar för det som regeringen och riksdagen beslutat är det hot mot rättssäkerheten. Därför måste länsstyrelserna ta hoten på största allvar, påpekar Arbetsmiljöverket.
Några åtgärder är att göra riskbedömningar och utbilda de anställda i konflikthantering och bemötande. Arbetsmiljöverket anser också att arbetsgivaren normalt ska polisanmäla hot.