De tätaste loförekomsterna återfinns i Bohuslän och i Dalsland samt i norra Skaraborg. Nya familjegrupper har rapporterats både i Tidaholm-Falköpingsområdet och i Ulricehamn
De tätaste loförekomsterna återfinns i Bohuslän och i Dalsland samt i norra Skaraborg. Nya familjegrupper har rapporterats både i Tidaholm-Falköpingsområdet och i Ulricehamn

Fler rovdjur i sydvästra Sverige

I vinter görs ett nytt försök att kartlägga hur många stora rovdjur det finns i sydvästra Sverige. Länsstyrelserna samordnar en gemensam rovdjursinventering.

– Det handlar om tusentals personer som ska ut någon gång i januari eller februari. De ska spåra parallellt med varandra utifrån ett rutsystem. Då får vi en ögonblicksbild av rovdjursetableringen i länen, säger rovdjursspåraren Tommy Berglund till Hallandsposten.

Inventeringen är dock inte heltäckande. Om snöförhållandena tillåter kommer områdesinventeringar att genomföras i sydvästra Sverige, där delar av Jönköpings, Kronobergs, Blekinge län samordnas med motsvarande inventeringar i Hallands och Västra Götalands län.

Jägare ska rapportera

Hur många jägare som ställer upp och rapporterar påverkar också resultatet.

Jägareförbundet har fått i uppdrag att bygga upp en rapporteringsorganisation inom varje län, där särskilda samordnare på kretsnivå ansvarar för att rapporter om stora rovdjur vidareförmedlas till länsstyrelsens kvalitetssäkrare utan dröjsmål.

Länsstyrelsen ansvarar sedan för att observationer kvalitetssäkras, vilket innebär att någon av länsstyrelsens rovdjursspårare (kvalitetssäkrare) åker ut och spårar djuret eller djuren.

Varg och lo ökar

Redan nu står det klart att både varg och lo har ökat i regionen. Vinterns inventering 2006/2007 visade på omkring 20 familjegrupper av lo.

– De tätaste förekomsterna återfinns i Bohuslän och i Dalsland samt i norra Skaraborg, kommenterar Robert Andersson på naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Västra Götalands län

– Vidare kan noteras att en ny familjegrupp har rapporterats både i Tidaholm-Falköpingsområdet och i Ulricehamn. I Vårgårda kommun hittades i vinter en död lounge som dött av svält och skabbangrepp vilket visar att det skett föryngring även här. Troligen har modern dött, tillägger Robert Andersson

Även vargstammen ökar i södra Sverige.

Vinterns inventering visar redan att valpar har fötts under 2006 i såväl Kroppefjällsreviret som i Ed/Halden-reviret. I Kroppefjällsreviret hittades i augusti 2006 en död vargunge i en skogstjärn. Den hade inga spår av skador och var i stark förruttnelse.

Minst fyra vargar i Kroppefjäll

– Det finns ingen misstanke om brott. I samband med jakt med hund sköts en annan individ i flocken. Nu bedömer vi att Kroppefjällreviret består av minst fyra djur, förklarar Robert Andersson.

I Ed/Halden tyder mycket på att det även knoppats av ett nytt revir på den norska sidan, nordväst om Eds-reviret, där fem djur som går tillsammans har kunnat spåras.

– Under de senast veckorna har även ett revirmarkerande par norr om Edsleskog spårats samt en ensam varg som rör sig inom samma område. Det revirmarkerande vargpar som förra vintern uppehöll sig i Gullspångs kommun har dock inte återfunnits denna vinter, säger Robert Andersson.