Tallplantorna äts upp av älgarna, men med riktad jakt i Jönköpings län har skogsföryngringarna kunna fredats från betesskador. Ni kan det bli en samverkansmodell för hela Sverige.
Foto: Dan Törnström Tallplantorna äts upp av älgarna, men med riktad jakt i Jönköpings län har skogsföryngringarna kunna fredats från betesskador. Ni kan det bli en samverkansmodell för hela Sverige.

Fler tallar med riktad älgjakt

Skogsstyrelsens projekt Mera tall i Jönköpings län ska råda bot på betesskador på tallplantor med riktad jakt på älgar och rådjur.

Tanken är att få skogsägare och jägare att tillsammans komma fram till hur tillräckligt många rådjur och älgar kan fällas, utan att jakttrycket på sikt hotar viltstammarna i stort.
Betestrycket från klövviltet har gjort att skogsföryngringen skett med gran, vilket ger sämre lönsamhet. Tallar, som klövviltet gärna äter på, har blivit allt mer sällsynta i Smålands skogar.

Vill inte ha stora granplanteringar
Stora granplanteringar är ingen bra lösning, tycker Skogsstyrelsen som sett till att skogsägare och jägare börjar prata med varandra och komma överens.
– Medan skogsägarna tycker att jägarna skjuter av alldeles för lite vilt, tycker jägarna att skogsägarna planterar alldeles för lite tall. Nu har vi, med ökad kunskap och ökad förståelse, lyckats minska antalet betande djur och fått skogsägarna att förnya med rätt sorts träd på rätt plats, säger Hasse Bengtsson – projektledare på Skogsstyrelsen – till JKPGNews.
Projektet har gett resultat. Det har blivit skogsföryngring med fler tallplantor. Metoden ska nu börja tillämpas i hela södra Sverige och kanske sedan i hela landet, enligt Skogsstyrelsen.