Fler vargar och mer tjuvjakt både i Spanien och USA

Det är inte bara i Sverige som vargen är en het fråga. TT rapporterar att vargstammarna även i södra Nordamerika och Spanien växer, liksom tjuvjakten och konflikterna mellan varg och människa.

Söder om de Stora sjöarna i nordöstra USA lever numera cirka 4 000 vargar på en yta något större än Sverige, som dessutom har dubbelt så många invånare. Vargstammen där var i slutet av 1970-talet starkt hotad.
De senaste tio åren har stammen ökat kraftigt och spridit sig söderut mot tätbebyggda områden. Samtidigt noteras också fler vargattacker mot boskap och ökad illegal jakt.

Två tredjedelar tjuvskjutna
– Av de radiomärkta vargar vi fann döda 2006 var två tredjedelar illegalt dödade, säger vargforskaren Adrian Wydeven, verksam i Wisconsin, till TT.
Wydenen konstaterar att inställningen till varg ursprungligen var generellt positiv, men nu växer det fram en mer negativ attityd, ju närmare bebyggelsen vargarna kommer.

1 800 vargar i Spanien
Också i Spanien ökar vargstammen, som i dag är 1 800 djur, i framför allt i den nordvästra delen inklusive norra Portugal. Konflikterna är särskilt tydliga i bergstrakter som Kantabrien och Pyrenéerna där djurägarna släpper ut sin boskap obevakad över stora ytor.
Även i Spanien pågår en omfattande olaglig vargjakt, trots både skyddsjakt och ersättning för dödade och skadade djur.