Foto: Shutterstock Rävungen i Solna hade sannolikt ätit en sjuk fågel. (arkivbild)

Flera rävar i Sverige smittade med fågelinfluensa

Fyra rävar i Sverige har konstaterats smittade med fågelinfluensa. Nu kartlägger Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hur smittan sprider sig.

Här kan du rapportera

Om du hittar ett dött däggdjur i ett område där det nyligen har konstaterats fågelinfluensa – rapportera fynd av landlevande däggdjur till SVA:s tjänst rapporteravilt.sva.se och av marina däggdjur till Naturhistoriska riksmuseets tjänst marinadaggdjur.nrm.se.

– Det senaste fallet var en rävunge som anträffades vinglig den 8 maj i Solna. Ett stort antal skrattmåsar hade dött av fågelinfluensa i närområdet och räven har sannolikt blivit smittad genom att äta en sjuk fågel, säger Caroline Bröjer, viltveterinär och forskare vid SVA, i ett pressmeddelande.

Förutom hos räv och fåglar har fågelinfluensa bekräftats hos gråsäl och tumlare i Sverige.

Vill få in döda däggdjur

Nu har SVA startat ett forskningsprojekt där man ska kartlägga vilka däggdjur som har infekterats och hur smittan sprider sig. Därför vill forskarna få in döda mårddjur, rävar och marina däggdjur från områden där det nyligen har konstaterats fågelinfluensa.

Projektet pågår under 2023 och finansieras av Naturvårdsverket.

Flera däggdjursarter smittade

I Europa och Nordamerika har fågelinfluensa konstaterats hos grävling, iller, mink, utter, skunk, tvättbjörn, pungråtta, lodjur, rödräv, prärievarg, björn, rödlo, delfin, säl, tumlare katt och hund, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.

– Det är oroväckande att fågelinfluensa har påvisats hos flera däggdjursarter runt om i världen och att virusets arvsmassa i vissa fall visar tecken på viss anpassning till däggdjursceller. Det finns även en risk att vissa arter blir symtomfria smittbärare. En spridning av fågelinfluensa bland vilda däggdjur, inklusive marina däggdjur, kan få stora konsekvenser för förvaltningen av dessa arter, säger Caroline Bröjer.