Vargriven finnstövare. Förra året dödades eller skadades 41 hundar av varg, elva av lodjur och ytterligare fem av björn och kungsörn.
Vargriven finnstövare. Förra året dödades eller skadades 41 hundar av varg, elva av lodjur och ytterligare fem av björn och kungsörn.

Flest rovdjursattacker i Västra Götaland

Viltskadecenters årliga viltskadestatistik ger en klar signal om att rovdjuren sprider sig. Det är inte längre Värmland och Dalarna som dominerar. Västra Götaland som har i särklass flest rovdjursangrepp och Gävleborg får mest pengar i förebyggande syfte. Mer än hälften av landets björnangrepp på tamdjur skedde i Gävleborg.
57 hundar blev rovdjursrivna förra året, vilket är marginell minskning. Den långsiktiga trenden är emellertid klar: Kurvan pekar rakt uppåt.

Även om de vargrivna hundarna är mest kontroversiellt i jägarkretsar är det skadorna på boskap och renar som kostar de stora pengarna. De båda sistnämnda grupperna kostade förra året 5,6 miljoner respektive 60 miljoner. Ersättningarna för rovdjursdödade hundar uppgick till 343 000 kronor.

Få vargar – men många skador
Man kan också konstatera att vargarna står för mer än 60 procent av tamdjursangreppen och en ännu större andel på hundar. Men vargstammen utgörs bara av omkring 250 individer.
– Man kan jämföra med de omkring 4 500-5 000 björnar och lodjur som finns i landet. Det visar potentialen hos vargarna och det säger lite om hur skadebilden kommer att förändras om vargstammen tillåts växa ytterligare, säger Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, i en kommentar.
Annars är också Conny Sandströms reaktion att skadorna flyttar sig och att det visar hur rovdjuren sprider ut sig över landet. Värmland och Dalarna är inte längre ensamma som ”rovdjurslän”.

Är spridningen ensam orsak?
– Man studsar onekligen till inför vad som händer i Västra Götaland. Men det skulle vara bra att veta mer om varför skadebilden förändras på det här viset. Är verkligen den enda orsaken att rovdjuren sprider sig? undrar Conny Sandström.

– Kan det också vara så att man stängslat in mycket mark i Dalarna och Värmland, eller att mindre jordbrukare i de bägge länen har lagt ner djurhållningen och gett upp?

Västra Götaland i särklass
Vilket rovdjur som är mest problematiskt beror i hög grad på var man befinner sig:
Västra Götaland utmärker sig med varg och lo, som rev 159 tamdjur (förutom hundar) i länet. Det är i särklass mest i Sverige, undantaget renskötselområdet. Gävleborg kommer tvåa på 71 och Dalarna trea med 51 rovdjursdödade tamdjur.

Björnen härjar i Gävleborg
I Gävleborg är det istället björnen som är bekymret. Av sammanlagt 95 björnangrepp i landet skedde mer än hälften (48 stycken) i Gävleborg.
I renbeteslandet, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, är det främst lodjur, men också järv, som dominerar. De generella ersättningarna (som baseras på 154 föryngringar) för lodjurskador till samebyarna kostade förra året över 31 miljoner. Järven, som framför allt ställer till problem i Norrbotten, kostade totalt drygt 23 miljoner.

Kungsörn på Gotland
Tittar man på kungsörnen, som kan ta både mindre hjortdjur och hundar, så hamnar man istället på Gotland, där nästa alla örnattackerna (totalt 17, främst på får) har skett. Ersättningarna för kungsörnsskador är emellertid klart störst i renbetesområdet, med drygt 1,7 miljoner kronor, också de föryngringsbaserade.

Dödade jakthundar i fyra län
För jägarna intar vargproblematiken en särställning. Förra året dödades eller skadades 41 hundar av varg, elva av lodjur och ytterligare fem av björn och kungsörn. Totalt innebär det en liten minskning från 61 rovdjursdödade hundar året innan till 57. Huvuddelen av hundarna dödades och skadades i Västra Götaland, Värmland och Dalarna, 10-11 hundar i vart och ett av länen. Gävleborg är snart uppe i samma division med åtta rivna hundar förra året.

Viltskadecenter konstaterar att statistiken för hundar kan vara ojämn mellan åren beroende på vädret (vilket innebär olika mycket jakt) och eventuellt också på enskilda vargindivider eller familjegrupper som kan ha större benägenhet att ta hundar.

Trenden rakt uppåt
På längre sikt är trenden med vargattacker på hundar tydligt ökande. De senaste sex åren har antalet vargrivna hundar ökat från cirka 10 till cirka 40. Under samma period har problemet med lodjursrivna hundar ökat marginellt. Under alla de här åren har omkring tio hundar årligen rivits av lo.
Skador på gröda orsakas i huvudsak av gäss och kostnaderna förra året hamnade på ungefär fem miljoner kronor (inklusive skrämselåtgärder). Men även här kan man notera en liten kostnad för björn, främst orsakad av skador på ensilagebalar. Också här dominerar Gävleborg skadebilden helt.