Flodkräftan tillbaka i Skånesjö

I de flesta skånska sjöar har kräftpesten slagit ut den svenska flodkräftan. Värsjön i Örkelljunga kommun är dock ett undantag, där man lyckats få flodkräftan att komma tillbaka.

Det är efter ett långt och idogt arbete som länsstyrelsen i samarbete med fiskevårdsområdet lyckats få tillbaka flodkräftan.

Enligt fiskeridirektör Johan Wagnström har man sedan kräftpesten drabbade Värsjön 2001 arbetat hårt för att få bort signalkräftan som sprider kräftpesten och samtidigt plantera in nya, friska flodkräftor.

Infokampanj om smittrisker
Man har också satsat på en omfattande informationskampanj för att människor inte ska smitta ner sjön på nytt genom att flytta båtar eller redskap från smittade vatten till Värsjön.
Johan Wagnström tror dock inte att det är möjligt att restaurera övriga skånska vatten på samma sätt då den inplanterade signalkräftan är allt för spridd i övriga vatten.