Speciell hybridtest. Grimsös genetiker Mikael Åkesson testade under måndagen speciellt om den utsläppta vargen är hybrid eller avkomma till hybrid. Bilden tagen alldeles innan hon släpptes i Kilsbergen i Örebro.
Foto: Naturvårdsverket Speciell hybridtest. Grimsös genetiker Mikael Åkesson testade under måndagen speciellt om den utsläppta vargen är hybrid eller avkomma till hybrid. Bilden tagen alldeles innan hon släpptes i Kilsbergen i Örebro.

”Flyttade vargen ingen hybrid”

Den finskryska vargtikens genetik diskuteras flitigt på alla möjliga sajter på Internet och i de svenska stugorna. Många tycker att hon ser konstig ut och misstänker att det rör sig om en hybrid.
Under måndagen körde forskarna på Grimsö viltforskningsstation en speciell test på om hon är hybrid eller inte.
– Som regel testar vi alltid om DNA-profilen från en individ kommer från en varg eller hund. Dessutom har vi möjlighet att även testa ifall en individ skulle vara en hybrid mellan varg och hund. Det har jag gjort i dag, säger Mikael Åkesson, genetiker vid Grimsö.

Det finns otaliga berättelser om korsningar mellan hund och varg. Bland annat ska de ha fötts upp och använts av ryska gränspolisen och av ryska yrkesjägare.
– Jag reagerade själv på färgen som den här vargtiken har. Men samtidigt vet vi att färgvariationen bland vargar är stor, säger Mikael Åkesson.
De kontroller som gjorts hittills visar enligt Åkesson att den flyttade vargtiken är besläktad med den finsk-ryska vargstammen.

Kluster med mätpunkter 
När en vargs DNA undersöks tar forskarna en mängd olika mätpunkter som jämförs. I de studier som görs i Sverige framträder två olika kluster med markörtyper som visar var i ett diagram en viss individ har sitt släktskap. Klustren i diagrammen i Sverige visar den speciella genetik som våra isolerade vargar i Mellansverige har och de finsk-ryska vargarna.
– Den här tikens DNA sammanfaller med den finsk-ryska vargstammen. Men eftersom debatten uppstått och vi får flera telefonsamtal från människor som ifrågasätter om det verkligen är en varg, har vi även testat om det kan röra sig om hybrid eller om någon av föräldrarna är en hybrid. Dessa tester visar med stor säkerhet att både tiken och hennes föräldrar är vargar.

Hundgen kan ge färgen 
Mikael Åkesson menar att frågan om hybridisering är komplex. Han håller inte för otroligt att det längre tillbaka i tiden faktiskt är en hundgen som gett upphov till en del av färgvariationen som finns bland vargar.
– Om man tittar på den vargarna i Kanada och USA, så finns det alla möjliga färgvarianter. Allt ifrån vita till svarta. Där visar genetisk forskning att det sannolikt är DNA från hund och hybridisering mellan varg och hund som gett upphov till den svarta färgen som bärs av flera vargar i Nordamerika. Detta rör sig om enstaka fall av hybridisering många generationer tillbaka i tiden säger Mikael Åkesson.

• Spelar det någon roll då om det skulle vara en varg eller en hybrid som släpps ut?
– Hybridisering skulle kunna ge avkommor och ättlingar i efterföljande generationer sämre förutsättningar att överleva, eftersom hunden inte är kapabel klara sig lika bra som varg i vilt tillstånd. Därför är det viktigt att hybridisering mellan hund och varg undviks, säger Mikael Åkesson.