För få loattacker i skolans vilthägn

Länsstyrelsen avslår skyddsjakt för Ryssbygymnasiet

Ryssbygymnasiet mellan Växjö och Ljungby, som har en jakt- och viltvårdsutbildning, nekas skyddsjakt på lodjur.

Jakt & Jägare skrevom loattackerna mot skolans vilthägn här:

Vid två tillfällen dödades en dovhind och fyra mufflon sedan lodjur tagit sig in i hägnet, trots det 2,2 meter höga stängslet,
Men länsstyrelsen säger nej till skolans ansökning om skyddsjakt. Myndigheten stöder sig på en bedömningsgrund som Viltskadecenter tagit fram. Enligt den krävs minst tre bekräftade lodjursattacker inom ett år.