För kort björnjakt i Norrbotten

Längre björnjakt, tillåten åteljakt och tillgång till fler lämpliga eftersöksekipage skulle ha lett till bättre resultat i årets björnjakt i Norrbotten.
Nu börjar det bli dags att summera årets björnjakt i Norrbotten, som slutade redan den sista september på grund av att björnarna går tidigare i ide i regionen.

Totalt i länet fälldes 24 björnar och en var påskjuten och borträknad från tilldelningen.

För kustdelen fanns en tilldelning på sex björnar, men där fälldes endast en björn, en hona i Kalix kommun.

I inlandskommunerna fanns en tilldelning som ökats med åtta djur till 27. Där fälldes totalt 23 björnar och en påsköts.

Det fanns alltså fem björnar kvar i kustdelen och tre i inlandsdelen när jakten var slut.

Jägareförbundets Björn Sundgren tror att det relativt dåliga jaktresultatet i årets björnjakt bland annat beror på värmen och torkan, som gjort hundarnas jobb svårt.

Vågade inte skjuta mot björn

Han har också en teori om att många av de jägare som sett en björn låter bli att avlossa skott, eftersom de inte vill orsaka ett svårhanterat eftersök.

– Jag är övertygad om att antalet björnar som passerat framför jägarna är fler än de skjutna. Man har inte vågat chansa, säger Björn Sundgren till Norrländska Socialdemokraten.

Jägarna i länet tycker att jakten skulle ha fått pågå längre.

Björnarna blir störda hur som helst, bland annat av skogsmaskiner.

Båda jägarorganisationerna vill att åteljakt på björn tillåts igen för att ge fler säkra skottmöjligheter.

Både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund har velat att det skulle ha varit en ännu större tilldelning i årets björnjakt.

Att kvoten ändå inte fylldes beror mycket på att jakten inte tilläts fortsätta till den 15 oktober i Norrbotten, anser jägarna.