Jägare i Örnsköldsviks älgförvaltningsgrupp vill bromsa den fortsatta älgjakten, då de anser att stammen är för liten.
Foto: Erik Mandre / Shutterstock.com Jägare i Örnsköldsviks älgförvaltningsgrupp vill bromsa den fortsatta älgjakten, då de anser att stammen är för liten.

”För stor jaktkvot på älg”

I Örnsköldsviks älgförvaltningsområde vill jägarrepresentanter hålla igen inför den fortsatta älgjakten, skriver SVT Mittnytt. De menar att storleken på älgstammen är överskattad och att man därför bör se över hur många man egentligen ska fälla.

– Om man skjuter den här tilldelningen på 2 700 djur, så kommer vinterstammen att sjunka till 4 djur per tusen hektar – och vi har kommit överens med markägarna att den ska ligga på 5,5. Det påverkar jakten kommande år dramatiskt, säger Palle Ammenberg, jägarrepresentant i älgförvaltningsgruppen, till SVT Mittnytt.

En oberoende beräkning
Eftersom markägarna och jägarna hade olika uppfattningar om hur många älgar det finns har länsstyrelsen har tagit fram en oberoende beräkning av älgstammen inför den fortsatta jakten.
– Därför beställde vi den här beräkningen så att de skulle få ett bättre underlag för att komma vidare och bestämma hur de ska göra när septemberjakten är slut, säger Karin Saltin, jakthandläggare på länsstyrelsen i Västernorrland, till Mittnytt.
Palle Ammenberg är inte främmande inför tanken på att jakten nu kan bli stoppad.
– Den fortsatta jakten måste ju förändras radikalt. Vi har redan skjutit fler djur än den här oberoende beräkningen visade att vi skulle göra, säger han till Mittnytt.