Syftet att bekämpa inaveln i vargstammen räckte inte som skäl att ha licensjakt på 16 vargar förra året. Det har Kammarrätten slagit fast i ett vägledande avgörande.
Syftet att bekämpa inaveln i vargstammen räckte inte som skäl att ha licensjakt på 16 vargar förra året. Det har Kammarrätten slagit fast i ett vägledande avgörande.

Förra årets vargjakt underkänns

Kammarrätten underkänner Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 16 vargar under 2013. Kammarrätten i Stockholm har i en dom i dag kommit fram till att det inte fanns tillräckligt stöd för att den beslutade jakten under vintern 2013 skulle leda till en minskad inavelsnivå i den skandinaviska vargstammen. Det var därför inte rätt av Naturvårdsverket att besluta om licensjakt.

Syftet med licensjakten var att minska inavelsnivån i den skandinaviska vargstammen. Kammarrätten anser att det är ett syfte som skulle kunna göra att jakt är tillåten.
Kammarrätten menar dock att det i detta fall inte fanns tillräckligt stöd för att inavelsnivån skulle minska.

”Ganska omfattande jakt”
Jakten kan därför inte anses vara ändamålsenlig. Eftersom det var fråga om ”en ganska omfattande jakt” på 16 vargar anser kammarrätten att beslutet i vart fall inte var proportionerligt. Det fanns därför inte förutsättningar för licensjakt, anser rätten enligt ett pressmeddelande,
Vargen är fridlyst och omfattas av ett strikt skyddssystem enligt svensk lagstiftning och EU:s art- och habitatdirektiv, konstaterar Kammarrätten.
Trots detta kan det beslutas om undantag från skyddssystemet om vissa villkor är uppfyllda.
Naturvårdsverket beslutade i januari 2013 om licensjakt på 16 vargar under januari-februari 2013.

Jaktbeslutet upphävdes
Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att jakten inte kunde tillåtas och upphävde beslutet. Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet överklagade till Kammarrätten.
Kammarrätten har tagit ställning till licensjakten, trots att den tid under vilken jakten fick pågå har gått ut.
Det beror på att det saknas vägledande avgöranden från högre rättsinstanser om licensjakt.

Andra förutsättningar nu
Inför vinterns tilltänkta licensjakt på varg är det ett helt annat upplägg. Jakten ska minska koncentration i det vargtäta mellansvenska vargbältet och minska problemen i de mest vargplågade områdena.
Dessutom är det ett annat upplägg för överklaganden, enligt ett politikerbeslut.
Nu avgörs överklaganden av jaktbesluten i de olika länsstyrelserna av Naturvårdsverket, inte förvaltningsdomstolarna.