Foto: Shutterstock Problemet är täta vargrevir och ett litet jaktområde. När vargarna tagit sitt finns det inte så mycket kvar att jaga för människorna, som dessutom inte vågar släppa sina hundar.

Förstörd älgjakt inte nog för skyddsjakt på varg

Det blir ingen skyddsjakt i Greckenreviret där vargarna hotar hela älgjakten. Länsstyrelsen anser inte att Naturvårdsverkets riktlinjer om skada på egendom uppfylls då vilt dödas av rovdjur.

Stadra-Nora älgskötselområde i Örebro län är hårt belastat av vargnärvaron med tio revir som hör till länet och fyra revir som delas med andra län.

Det nya reviret Grecken är dessutom väldigt litet till ytan, bara 30 000 hektar stort.

”Ett litet revir”

– Och det hålls bara i vårt älgskötselområde, ett väldigt litet revir, säger Pierre Andersson ordförande för Stadra-Nora älgskötselområde.

Han tillägger:

– Att vi fick avslag på skyddsjaktsansökan innebär att vargarna kommer att äta 120 älgar i älgskötselområdet.

I ansökan underströks att vargnärvaron innebär en mycket stor belastning. Som exempel nämns att vargarna under en tioårsperiod har åsamkat älgskötselområdet en ekonomisk skada på 6 150 000 kronor.

Dessutom riskeras angrepp på jakthundar vilket medför att allt färre jägare vill ägna sig åt traditionell jakt med hund. Det sociala livet påverkas negativt.

Många förtvivlade

– Många är förtvivlade. De finns åtskilliga med dubbla jämthundar, detta förstör vår livsstil, ett oerhört slag.

Men länsstyrelsen tycker inte att skyddsjakt är en möjlig åtgärd. Situationen är inte akut i den mening som stipuleras i jaktförordningen.

Sedan skriver man:

”Med undantag för vilt i vilthägn och vilt som har satts ut med stöd av bestämmelser i jaktlagstiftningen, till exempel fasan, rapphöna och gräsand, bör påverkan på viltstammar inte omfattas av skälet.”

Ger sig inte

Men Pierre Andersson och hans jaktkamrater ger sig inte. De kommer att överklaga beslutet och tror fortfarande på älgjakt i höst, om än i ganska marginell omfattning.

– Att överklaga är viktigt för att visa på ett fel, men jag har inga väldiga förhoppningar. Vi funderar också på att tilldela några kalvar så att jägarna inte helt förlorar hoppet, säger han.