Beslutet om skyddsjakt på storskarv i delar av Stockholms skärgård överklagades av en ornitologförening, som även ville ha inhibition.
Foto: A.S.Floro / Shutterstock.com Beslutet om skyddsjakt på storskarv i delar av Stockholms skärgård överklagades av en ornitologförening, som även ville ha inhibition.

Fortsatt skarvjakt i Stockholm

Den 28 april beslutade länsstyrelsen i Stockholms län att bevilja viss skyddsjakt på storskarv i Östersjön. Beslutet överklagades med en begäran om inhibition, men detta avslås av Naturvårdsverket.

Skyddsjaktsansökan gällande storskarv gjordes av Stockholms läns fiskarförbund. Skyddsjakt beviljades och gäller i vissa delar av Östersjön, mellan den 28 april och 31 december.
Totalt får 525 storskarvar fällas.
Beslutet har överklagats av Stockholms ornitologiska förening och yrkar dessutom på inhibition. De anser att beslutet om skyddsjakt gäller ett mycket större område än det som fiskarförbundet ansökt om. De menar dessutom att beslutet är en förtäckt allmän jakt för att decimera beståndet av skarv.
Naturvårdsverket har avslagit yrkandet om inhibition. Senare kommer de att avgöra överklagandet av skyddsjakten.