Fortsatt strid om skyddsjakter?

Regionala skyddsjaktsbeslut om rovdjur kan vara i gång hos respektive länsstyrelse den 3 mars. Men det kan å andra sidan också bli ytterligare juridiska holmgångar, som skjuter den regionala rovdjursförvaltningen på framtiden.

Nyligen fick Nordulv bakslag i Förvaltningsrätten om att kunna överklaga Naturvårdsverkets beslut att delegera till länsstyrelserna att avgöra om skyddsjakter på varg och andra stora rovdjur.

Nu meddelar Naturvårdsverket att detta innebär att delegeringsbeslutet ändå inte kan träda i kraft den 1 februari.

Beslutet om delegering av skyddsjakten kan börja gälla från den 3 mars om inte Förvaltningsrättens beslut om att avvisa överklagan överklagas till Kammarrätten. Det har att göra med tiden för rätten att överklaga.

Under februari ska ansökningar om skyddsjakt på rovdjur ställas till Naturvårdsverket.

”Positivt med snabb lösning”
– Vi ser det som positivt att det löste sig så snabbt. Att delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur är ett naturligt steg i utvecklingen av en regionaliserad rovdjursförvaltning, kommenterar Gunilla Skotnicka Ewing, sektionschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Fakta om delegeringsbeslut av skyddsjakt och överklagan:

• Den 16 januari fattade Naturvårdsverket beslut om att delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna enligt riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning.

• Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som avvisar överklagan med hänvisning till att beslutet inte går att överklaga.

• Förvaltningsrätten använder sig av förenklad delgivning i detta fall. Det betyder att beslutet kan träda i kraft den 3 mars, såvida Förvaltningsrättens avvisningsbeslut inte överklagas. Det behövs i detta fall tre veckor från det att Förvaltningsrätten delger sitt beslut.

• Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten.