Frågetecken om licensjakt på varg

Det finns detaljer som måste tydliggöras i Naturvårdsverkets nya föreskrifter. Men de möjliggör absolut att jaga varg. Jag är försiktigt positiv. Det säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet till tidningen Svensk Jakt.

På fredagen offentliggjorde Naturvårdsverket de nya föreskrifterna för licensjakt på varg. I det stora hela är Gunnar Glöersen nöjd.
Naturvårdsverket har till exempel förlängt jakttiden jämfört med det första förslaget. Nu får jakt på varg bedrivas från 2 januari till och med den 15 februari.

Vill börja vargjakten i oktober
– Jägareförbundet anser att vargjakten kan inledas i samband med älgjaktstarten i oktober. Men verket har i alla fall tidigarelagt jaktstarten jämfört med sitt ursprungliga förslag, säger Gunnar Glöersen till Svensk Jakt.
Han är dock inte nöjd med Naturvårdsverkets skrivning gällande varg som påskjutits.
Verket skriver: ”När en varg påskjutits, och den inte blir kvar på platsen, får endast sådan jakt som syftar till att fälla den påskjutna vargen bedrivas inom det område som jaktledaren ansvarar för. Licensjakten i övrigt får återupptas först efter medgivande från länsstyrelsen.”


”Vad betyder det?”

– Vad betyder det? Vågar man delta i ett eventuellt eftersök på varg? Visar det sig att du i det läget skjuter fel varg, alltså en som är oskadad, kan du riskera att bli misstänkt för grovt jaktbrott.
– Här måste Naturvårdsverket tydliggöra vad man menar med sin skrivning, kommenterar Glöersen i Svensk Jakt.