Hjärtmask i kärl från hjärta.
Foto: SVA Hjärtmask i kärl från hjärta.

Fransk hjärtmask hos hund i Dalsland

Parasitsjukdomen fransk hjärtmask, som kan orsaka dödliga skador på inre organ, har hittas hos en hund i mellersta Dalsland. Det är första gången parasiten påträffats hos hund på fastlandet i Sverige.

– Eftersom fransk hjärtmask är vanlig på en del håll i Danmark bör man tänka på att avmaska jakthundar som kommer därifrån till Sverige.

Det säger Ulrika Forshell, laboratorieveterinär vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, i Uppsala.

Tidigare har fransk hjärtmask hittats hos räv och hund på Sydkoster och hos räv i trakten av Osby och Växjö.

Det nu konstaterade fallet i Dalsland är första gången i Sverige en hund blivit sjuk utanför Sydkoster.

– Det var en sällskapshund som haft kronisk hosta sedan i somras som man undersökte för rävlungmask. Då hittades fransk hjärtmask hos hunden, berättar Ulrika Forshell.

Fransk hjärtmask finns hos räv och hund i hela Europa och är inte ovanlig i en del områden i Danmark. Parasiten kan förutom räv drabba alla hunddjur, alltså även varg. Hjärtmasken kan orsaka allvarlig sjukdom som kan leda till döden.

Hosta och avmagring
Symtomen är exempelvis långvarig hosta, tung eller snabb andning, avmagring och orkeslöshet. I ett senare skede kan blödningar och blodproppar uppstå som skadar inre organ och riskerar att döda värddjuret.

Sjukdomen sprids genom att parasitlarver följer med avföringen från smittade rävar eller hundar och hamnar på marken. Där kan sedan sniglar av olika arter dras till avföringen och de blir då smittbärare.

Om en annan hund, räv eller varg slickar på eller äter snigeln kan även den smittas av parasiten. Även grodor eller paddor kan vara smittbärare om de varit i kontakt med smittad avföring.

Kan ge hjärtproblem
Parasiten lever som vuxen i blodkärlen i värddjurets lungor och kan där orsaka en mängd olika skador, bland annat hjärtproblem, blodproppar och blödningar.

– Hjärtmasken kan påverka ämnen i blodet så det får svårare att koagulera och kan då orsaka blödningar under huden, säger Ulrika Forshell.

För att säkert kunna påvisa om parasiten drabbat en hund ska avföringsprov tas tre dagar i följd eftersom infekterade djur inte har mask i avföringen varje dag.

Fransk hjärtmask drabbar framför allt räv och hunddjur.

• Men hur är det då med grävlingen, som bland annat lever av sniglar?

– Evolutionärt är olika parasiter ganska hårt anpassad till ett speciellt värddjur och grävlingen verkar inte drabbas av fransk hjärtmask. Däremot har den sin egen lungmask som istället inte drabbar andra arter. Fransk hjärtmask kan heller inte drabba människor, svarar Ulrika Forshell.