Fridolin om vargjakt i hembyn

På torsdagen var MP-språkröret Gustav Fridolin med i Sveriges Radio P4 Jönköping, där han svarade på lyssnarnas frågor. Bland annat fick frågan vad han tycker om skyddsjakten på varg i hans hemby, Vittsjö.

– Det var en jättebra fråga. Jag har ju vänner som har drabbats av den här vargen, men jag får inte som politiker säga att ett beslut om skyddsjakt är rätt eller fel. Däremot får jag säga att jag tycker att det är bra att när vargar behöver skyddsjagas så finns det ett regelverk för att göra det. I det här fallet har regelverket fungerat så till vida att man bedömde att den här vargen inte fungerar i det här området och då godkände en skyddsjakt, svarar Gustav Fridolin i radioinslaget.

”Överklagan en del av rättsprocessen”
Att det finns så stor möjlighet för olika aktörer att överklaga beslut om skyddsjakt anser Fridolin inte vara fel.
– Så ser det ut i all rättsprocess, vare sig man ska bygga ett hus eller fatta beslut om skyddsjakt. Då är det viktigaste inte att man ska ta bort överklaganderätten men att det ska vara snabbare prövningar, säger Gustav Fridolin P4 Jönköping.
På frågan om det överhuvudtaget ska finnas varg i Sverige svarar han att det ska det finnas. MP-företrädaren tycker att Sverige ska ta samma ansvar för biologisk mångfald som andra länder också ska göra, även om de har andra typer av rovdjur. Men han tycker att beslutet om hur många individer det ska finnas ska tas av forskare och experter.

”Vad ska vargen få kosta?”
En lyssnare undrar över den ekonomiska fördelningen av statens pengar. Lyssnaren vill veta vad det ska få kosta att flytta vargar över hela landet och att ha vargar på landsbygden.
– Rovdjurspolitiken är ingen dyr kostnad i den stora statsbudgeten. Däremot är det en internationell förpliktelse och Sverige ska stå upp för biologisk mångfald. Vi är snabba att påpeka för mycket fattigare länder när de inte lever upp till den biologiska mångfalden, då borde vi banne mig kunna leva upp till det här också. Jag tycker att det finns plats för livskraftiga rovdjursstammar också i Sverige, kommenterar Gustav Fridolin i radion.

Kan tänka sig höja skatten
Lyssnaren menar att pengarna i stället borde läggas på skola, vård och omsorg, där det finns många brister. Gustav Fridolin anser att bristerna i stället beror på att skatterna sänkts och att man därför behöver höja skatterna för att pengarna ska räcka till att uppfylla både biologisk mångfald och kostnaderna för en väl fungerande skola och vård.
– Vi vill till och med att stammarna ska bli lite större. Vi är beredda att betala mer för att man ska ha rätt och möjlighet att sätta upp vargstängsel till exempel så att vi kan få bättre förutsättningar för att leva tillsammans med rovdjursstammarna, säger Gustav Fridolin i P4 Jönköping.