En av de typer av fällor för lodjur som används. Totalt har 157 fällor registrerats inför årets lojakt. Men länsstyrelserna i Örebro, Dalarna och Västra Götaland tror inte att de kan hemlighålla var fällorna finns.
Foto: Dan Törnström En av de typer av fällor för lodjur som används. Totalt har 157 fällor registrerats inför årets lojakt. Men länsstyrelserna i Örebro, Dalarna och Västra Götaland tror inte att de kan hemlighålla var fällorna finns.

Fritt fram för jaktsabotage

Länsstyrelserna i Sverige blev tagna på sängen när lodjursjakt med fällor återinfördes i Sverige i år. Det råder förvirring om fällornas geografiska placeringar är offentlig handling eller inte. På vissa håll i landet har registren stått öppna för jaktmotståndare som eventuellt varit ute efter att sabotera fällor.

Alla fällor som användes i årets jakt måste registreras hos länsstyrelserna. Totalt i landet anmäldes 157 fällor.

Se tabellen nedan hur fällorna fördelade sig i de olika länen.

Det har funnits oro i jägarleden att registreringen kunnat leda till att jaktmotståndare kommer över uppgifter om fällornas geografiska placering och kan utöva sabotage.

I de allra flesta län har länsstyrelserna valt att sekretessbelägga uppgifterna. Men inte i exempelvis Dalarna.

”Går inte att sekretessbelägga”

– Vi har pratat med vår jurist och kan inte se att det här går att sekretessbelägga. Men vi vill helst inte lämna ut uppgifterna. Det ringde en journalist och ville veta var fällorna fanns. Han nöjde sig med att vi helst inte lämnade ut uppgiften, säger Margareta Wikström, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna.

Ett annat sätt är att tala om i vilken kommun fällan står, men inte ange de exakta koordinaterna för placeringen, tillägger hon.

Lite hemmagjord sekretess alltså.

Även i Örebro betraktas uppgifterna om fällorna som möjliga att lämna ut.

”I praktiken betyder detta ”byråkratiska” svar att någon måste begära att uppgifterna ska lämnas ut innan länsstyrelsen (specifikt förvaltningsenheten och juristerna där) tar ett beslut om uppgifterna kan lämnas ut. Jag kan inte svara säkert på vad man skulle åberopa om uppgifterna inte skulle lämnas ut (eventuellt sekretesslagen?)”, skriver rovdjurshandläggare Per Wedholm i Örebro i ett e-postsvar.

Olika motiveringar

Det skiljer en hel del i motiveringen till sekretess.

I Jämtland är beskedet sekretess med hänvisning till att uppgifterna om fällornas placering är ”arbetsmaterial” och inte behöver lämnas ut.

I Värmland pekar rovdjurshandläggare Gunnar Karlsson på risken för jaktsabotage och ekonomisk skada för tredje part. Uppsala hävdar sekretess men utan motivering. Västra Götaland anser däremot att det är en offentlig handling.

– Det är olyckligt att länsstyrelserna inte säger likadant. Det visar att frågan inte är så lätt. Om någon skulle begära ut handlingen skulle det hela ställas på sin spets, säger Göte Hamplin, länsstyrelsen i Västmanland, som från första stund valde att sekretessbelägga.

Naturvårdsverket vill inte agera

På Naturvårdsverket vill man inte ta i frågan. Biträdande enhetschef vid viltförvaltningsenheten, Anders Wetterin, hänvisar i ett e-postsvar till att varje länsstyrelse är en egen myndighet som beslutar självständigt i varje enskilt fall.

Jakt & Jägare prövade saken och begärde att få ut uppgifterna om fällornas placering i Västmanland. Vi begärde också skriftlig besvärshänvisning. Då måste myndigheten precisera på vilka grunder sekretessen vilar. Så här heter det bland annat i beslutet:

”Enligt länsstyrelsens bedömning kan det antas att syftet med Naturvårdsverkets och länsstyrelsens granskning av lodjursjakten motverkas om uppgifter beträffande platsangivelsen för lodjursfällor i Västmanlands län lämnas ut. För uppgifterna gäller således sekretess enligt 4 kapitlet 1 paragrafen sekretesslagen. Av det följer att Din begäran om att få del av lodjursfällornas placering inte kan bifallas.”

Registrerade lofällor i Sverige

Jämtland: 35 stycken.

Dalarna: 33.

Värmland: 24.

Gävleborg: 21.

Västmanland: 15.

Västerbotten: 10.

Uppsala: 8.

Örebro: 8.

Västra Götaland: 3.

Totalt: 157.