Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, och Victoria Kärrman, utesluten medlem.
Foto: Shutterstock & JRF Solveig Larsson, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, och Victoria Kärrman, utesluten medlem.

FS-ledamot utesluts ur JRF

Victoria Kärrman utesluts ur Jägarnas Riksförbund och blir av med samtliga förtroendeposter med omedelbar verkan. Det meddelades i dag i ett brev från en enig förbundsstyrelse.

Victoria Kärrman, tidigare ordförande i JRF-Norrbotten och ledamot i förbundsstyrelsen, säger att hon anade hur det skulle sluta.
Men hon tycker fortfarande inte att förbundsstyrelsen har motiverat varför de har fattat beslut om att utesluta henne.
– Ingen har hittills nämnt något enda konkret fall då jag har handlat fel och skadat förbundet, säger hon.

Extra styrelsemöte
Brevet, som Jakt & Jägare har tagit del av, är daterat den 25 maj. I det går att läsa bland annat att förbundsstyrelsen, vid ett extra styrelsemöte den 18 maj, har analyserat inkomna mejl och brev som har cirkulerat inom organisationen.
Sedan står det:
”Vi ser betydande personangrepp och spridande av falska och felaktiga uppgifter vilket vi inte bemöter här.”

Inga svar på frågor
Enligt Victoria Kärrman finns det ingen grund för påståendet och hon poängterar att det distrikt som hon tillhörde fortfarande inte har fått svar på frågor om exakt vad det är som hon anklagas för.
– De har vägrat att besvara frågorna, jag har inte gjort något fel. Jag är förtroendevald av medlemmarna och förbundsstyrelsen sparkar ut mig utan grund. Man har heller inte följt stadgarna om att besked ska meddelas inom 30 dagar, jag fick vänta i 45 dagar.

Inget lätt beslut
Förbundsordförande Solveig Larsson säger till Jakt & Jägare att beslutet om uteslutning inte var lätt att fatta.
– Det här har varit ett mycket svårt beslut som förbundsstyrelsen har jobbat med länge.
Vad grundade ni beslutet på?
– När demokratiska spelregler inte accepteras har vi hamnat i att besluta enligt paragraf 6 i stadgarna och i det landade vi enhälligt.
Varför dröjde ni betydligt längre än de 30 dagarna?
– Att det tar tid att komma fram till ett svårt beslut är naturligt och det hoppas jag att alla har förståelse för. Det har varit en mycket tung period.

Inte fått besked än
Stig Engman, ledamot i JRF-Norrbottens styrelse och ordförande i Victoria Kärrmans före detta lokalavdelning, har inte fått besked om uteslutningen när Jakt & Jägare når honom.
– Nej, men däremot fick jag en skrivelse i dag om allmänna riktlinjer angående hur en ledamot ska uppföra sig. Man blir bekymrad. Vi har skickat en skrivelse och velat få veta vad Victoria Kärrman har gjort för fel, men vi har inte fått något svar, säger han och fortsätter:
– Det är som om det var medvetet förhalat. Man blir irriterad då det är som om förbundsstyrelsen har lagt locket på. Beklagligt. Victoria har verkligen visat framfötterna och gått medlemmarnas ärende. Jag är mycket bekymrad.