Foto: Sverigedemokratena Chris Dahlqvist, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköping.

Fullmäktige bifaller motion om vargfri kommun

Linköping ska bli en vargfri kommun. Det hoppas Sverigedemokraterna efter att en motion i frågan fått bifall i kommunstyrelsen. ”Nu återstår fullmäktige, men inget tyder på annat besked därifrån”, säger gruppledare Chris Dahlqvist.

För ett år sedan skrev Jakt & Jägare om att Chris Dahlqvist, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköping, lagt en motion om att Linköping bör vara en vargfri kommun.

Nu har kommunfullmäktige behandlat motionen och gett den bifall.

Vinst för jägare

– Som motionär tycker jag att det är fantastiskt, bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot. Men den största vinsten blir för jägare och boende i trakten som kan får en bättre tillvaro.

Om två veckor ska kommunstyrelsen ta ställning till frågan.

– Men inget tyder på annat besked därifrån.

Men kommunen äger ju inte vargfrågan, vilken praktisk effekt har ett kommunalt nej?

– Det är riktigt. Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt och regeringen beslutar i stort. Enligt motionen ska kommunen se över nuvarande revir och alltid verka för att det inte blir fler. Så fort besked kommer från kommunstyrelsen ska jag initiera ett möte med länsstyrelsen för att ta fram riktlinjer för hur vi kan komma vidare med frågan.