Foto: JRF Sannolikt finns Salmonella choleraesuis på fler ställen i landet.

Fynd av salmonella hos döda vildsvin i Östergötland

Två fall av den speciella grissalmonellan Choleraesius har upptäckts i år i Söderköpings kommun i Östergötland. Smittan är sedan tidigare konstaterad i Skåne, Södermanland, Halland och Stockholms län.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fick i början av året in fyra halvårsgamla självdöda vildsvin från Söderköpings kommun. Provtagningen visade att två av dem var infekterade med Salmonella choleraesuis.

Just denna salmonellavariant upptäcktes i en grisbesättning i Skåne för två år sedan. Kort tid efteråt konstaterades smittan även bland vildsvin i ett hägn i Södermanland. Det var de första konstaterade fallen i Sverige på 40 år.

Anpassad för just gris

Salmonella choleraesuis är särskilt anpassad för gris och kan orsaka sjukdom som till exempel lunginflammation, blodförgiftning, ledinfektioner eller svårare diarréer. Främst är det yngre djur som drabbas av sjukdom.

– Även ett friskt vildsvin kan bära på smittan. En tidigare studie har visat att friska vildsvin kan ha salmonellabakterier i tonsillerna, förklarar biträdande statsveterinär Henrik Uhlhorn på SVA.

Smittspårning bland vildsvin

I samband med att Salmonella choleraesuis återigen upptäcktes i Sverige inledde SVA ett smittspårningsarbete bland frilevande vildsvin. Förutom fler fynd i Skåne och Södermanland har smittan upptäckts i Halland och Stockholms län – samt hos de två vildsvinen i Östergötland.

Insamlingen av prov från vid jakt fällda vildsvin har avslutats, men provtagning av fallvilt pågår fortfarande. Hittills i år har SVA påvisat Salmonella choleraesuis hos cirka 30 vildsvin och totalt sedan september 2020 hos 85.

– Sannolikt finns smittan på fler ställen. Vi får utgå från att smittan kan finnas hos våra vildsvin och agera därefter, säger Henrik Uhlhorn.

Högre krav på god hygien

Han menar att det viktigaste för jägare kanske inte är att salmonellainfektioner kan ge en ökad dödlighet bland vildsvin, utan att smittan ställer högre krav på god hygien vid slakt och kötthantering.

– Använd till exempel inte samma kniv i svalget och köttet, säger han.

För att begränsa eventuell smittspridning mellan jaktmarker bör jägare också se till att inte föra med sig vildsvinsskit på skor eller utrustning.