Fälld lohona. Den nya honkvoten i Norrbottens licensjakt på lodjur kan göra att den redan halverade kvoten på fyra lodjur krymper till två lodjur.
Fälld lohona. Den nya honkvoten i Norrbottens licensjakt på lodjur kan göra att den redan halverade kvoten på fyra lodjur krymper till två lodjur.

Fyra lodjur i Norrbottens licenskvot

JRF-kritik mot honkvot i lojakten

Årets kvot för licensjakten på lodjur i Norrbottens län har halverats jämfört med förra året och gäller endast fyra lodjur. I övrigt har länsstyrelsen infört en honkvot, som kritiseras hårt av Jägarnas Riksförbund. Honkvoten innebär att det i princip kan bli så att det bara är två lodjur som fälls i licensjakten innan den blir avlyst.

– I år har vi även infört en så kallad honkvot. Jakten kommer därmed att avlysas så fort två honor är fällda. Detta är ett sätt att begränsa jaktens inverkan på den reproducerande delen av lodjurspopulationen, förklarar Anna Danell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsens naturmiljöenhet, i ett pressmeddelande,
Länsstyrelsen riktar även jakten till det område som har länets tätaste lodjursstam.

Begränsad del av länet
Jaktområdet för licensjakt på lodjur begränsas i år till området öster om väg E10 i Överkalix kommun samt Kalix kommun i sin helhet. Begränsningen av jaktområdet beror på att lodjursstammen i länet inte är jämnt fördelad.
Syftet med beslutet är att hålla lodjursstammen på en stabil nivå jämfört med övriga norra Sverige. Hänsyn har tagits till lodjursstammens storlek, lodjurens påverkan på renskötseln och uppsatta mål för antalet lodjur.
– Årets lodjursinventering tyder på att lodjursföryngringarna i länet är väsentligt färre än föregående år. Detta, och fjolårets höga avskjutning av lodjur i skydds- och licensjakt, ligger till grund för vårt beslut om en lägre kvot för årets licensjakt, kommenterar Anna Danell.

Fällor tillåts i lojakten
Länsstyrelsen har också beslutat att godkända lodjursfällor får användas under licensjakten. Fällor som ska användas under jakten skall dock först anmälas skriftligt till länsstyrelsen senast den 28 februari 2018.
Licensjakten startar den 1 mars.

Kritik från Jägarnas Riksförbund
Jägarnas Riksförbund (JRF) har begärt att det ska få fällas 264 lodjur i det norra rovdjursförvaltningsområdet.
Stig Engman är anställd på JRF-kansliet för Norrbotten och är dessutom sekreterare i distriktsstyrelsen.
Han ser beslutet om licensjakt som ett tydligt tecken på att verkligheten inte stämmer med kartan. Loinventeringarna stämmer helt enkelt inte.
– Lodjuren ska vara väldigt skygga, men vi har allt fler rapporter om att lodjur är framme vid bebyggelse. Det är tecken på att lodjuren är fler än vad inventeringarna säger, kommenterar Stig Engman.

”Honkvoten ger en explosion av stammen”
Han befarar att honkvoten på sikt kan göra att lostammen ökar alldeles för mycket.
– Honkvoten i björnjakten har gjort att björnstammen ökat explosivt.
Sex honors-gränsen för en björnjakt på 16 djur gjorde att björnjakten tog slut snabbt.
– Av någon anledning är det ofta honorna som blir skjutna först. Det är lättare att komma inpå dem, konstaterar Stig Engman.