Per Gahrton lämnar Svenska Jägareförbundet, som han anser smutskastar Miljöpartiet.
Per Gahrton lämnar Svenska Jägareförbundet, som han anser smutskastar Miljöpartiet.

Gahrton hoppar av SJF i protest

Per Gahrton, miljöpartist och jägare, säger upp sitt medlemskap i Svenska Jägareförbundet (SJF) i protest mot att förbundet, enligt Gahrton, medvetet och lögnaktigt försöker skada partiet.

I senaste numret av SJF:s medlemstidning Svensk Jakt (nr 9 2010) publiceras en valenkät med tio frågor till de sju partierna. Miljöpartiet uppges inte ha haft tid att svara.
Svensk Jakt krävde att partiledarna skulle svara på frågorna eftersom det var den enda garantin för att svaren speglade partiets, och inte den enskilda politikerns eller tjänstemannens, åsikter. Detta accepterades, enligt Svensk Jakt, av samtliga partier utom miljöpartiet, som meddelade att språkrören inte hade tid och hänvisade till partiets talesman i jaktpolitiska frågor.

Inte sant
Hanteringen av valenkäten har fått Per Gahrton att reagera med ett öppet brev, där han meddelar han att han säger upp sitt medlemskap i Jägareförbundet.
– Jag har varit jägare i 50 år och miljöpartist i 30. Tyvärr har det ofta varit svårt att kombinera eftersom många jakttidningar och jägarorganisationer ständigt driver en primitiv vulgärpropaganda mot miljö- och djurvänner i allmänhet och miljöpartister i synnerhet. Svenska Jägareförbundet har dock ibland försökt höja sin debattnivå, inleder Gahrton det öppna brevet.
Han menar vidare att Svensk Jakt ljuger som påstår att miljöpartiet inte haft tid att svara på en valenkät.

”Miljöpartiet har svarat”

– MP har svarat på valfrågorna men Svensk Jakt vägrar publicera svaren för att de inte är personligen undertecknade av språkrören, utan av partiets talesperson i jaktfrågor.
– Det kan inte råda tvivel om att Svenska Jägareförbundet medvetet och avsiktligt på detta sätta vill skada MP. Därmed är måttet för min del rågat. Jag avsäger mig med omedelbart verkan medlemskapet i Svenska Jägareförbundet, skriver Gahrton.
Det öppna brevet hittar du här.