På vilket sätt påverkar utfodring av vildsvin den biologiska mångfalden? Det ska forskare vid SLU ta reda på.
Foto: Arkivbild/Suzanne Fredriksson På vilket sätt påverkar utfodring av vildsvin den biologiska mångfalden? Det ska forskare vid SLU ta reda på.

GPS-försedda suggor ger forskarna svar

Vad blir de långvariga effekterna av att utfodra vildsvin? Det ska forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, ta reda på genom att bland annat följa GPS-försedda suggor och deras kultingar i några utvalda län.

Det är forskare vid Institutionen för ekologi med doktoranden Evelina Augustsson i spetsen som ska utröna vad utfodring har för effekter på vildsvin. Leder verkligen utfodring bort djuren från attraktiva grödor? Andra delar i projektet är att studera hur vildsvinen reagerar när utfodring startas på nya platser och hur landskapet omkring ser ut.
De län där försöken görs är Närke, Sörmland, Västergötland, Västmanland och Östergötland. På vissa platser har utfodringsförsök pågått i många år medan andra är nya.

Bättre underlag
Genom att följa GPS – försedda suggor och deras kultingar vill man få vetenskapligt stöd för vad som fungerar när det gäller vildsvinens beteende och överlevnad. Utfodringens inverkan på den biologiska mångfalden i omgivningen finns också med i projektet vars syfte är att ge bättre underlag till utfodring som förvaltningsåtgärd.