I årets jaktprov på frilevande björn, som genomförs i regi av Plotthundklubben, var det en gråhund som segrade. Nästa år blir det nya regler för poängberäkningen när de filmade björnarbetena bedöms.
Foto: Plotthundklubben I årets jaktprov på frilevande björn, som genomförs i regi av Plotthundklubben, var det en gråhund som segrade. Nästa år blir det nya regler för poängberäkningen när de filmade björnarbetena bedöms.

Gråhund vann jaktprov på björn

Gråhunden Grom fick 22 poäng och segrade på det tredje årets jaktprov på frilevande björn som har genomförs i regi av Svenska Plotthundklubben. Till nästa år blir det nya regler för poängbedömningen av de filmade insatserna av björnhundarna.

FAKTA OM JAKTPROVET

Innan den anmälda hunden släpps på björnspår ska det aviseras via ett sms. Hunden skall ha både kamera och gps-halsband.
Efter avslutat jaktprov sänds filmen och loggen från halsbandet in tillsammans med ett protokoll till klubben. Materialet bedöms sedan av utbildade domare och resultatet stambokförs i SKK:s databas.

Nytt för i år var att det krävdes medlemskap i Plotthundklubben för att få starta på provet, som är öppet för björnhundar av alla raser.
Det här är sista hösten med det ursprungliga regelverket. Till hösten 2020 kommer nya regler att börja gälla, meddelar Johan Öhman, ordförande i Plotthundklubben
– Det är inga större förändringar, utan handlar mest om att spårningen och avståndet hunden jobbar på till björnen som kommer betyda mer för slutpoängen.

Spårningen viktigaste egenskapen
Spårningen är den viktigaste egenskapen för en bra björnhund, konstaterar han.
Det finns många hundar som skäller björn om de springer på en.
– Men att på gamla slag, och efter flera kilometer, ta upp en är det få som fixar. Den här egenskapen måste ge många poäng resonerar vi domare i klubben, förklarar Johan Öhman. 

Ska vara i rätt position till björnen
Nästan lika viktigt är det att hunden står så pass nära björn att en ansmygande jägare lätt kan uppfatta var björnen är i förhållande till hundens placering på ståndskallet.
– Vi känner att det enda som inte riktigt varit rättvist i bedömningen under de tre första åren har varit skillnaden i poäng mellan hundarna. En riktigt bra prestation har bara fått några enstaka poäng mer än de medelmåttiga. Med de nya reglera blir det större poängskillnad, sammanfattar Johan Öhman.

Kan ha haft otur med duktig hund
– Viktigt att belysa att alla hundar som går till pris är duktiga hundar. Anledningen till att det blir ett andra- eller tredjepris kan bero på björnen som individ eller att man har otur under provet. För dem som inte lyckas ta pris är det bara att starta hunden igen, tillägger han.

RESULTAT 2019
29 har anmält sig för att starta på jaktprovet. 15 har startat.
Fem hundar har gått till pris:
1. Gråhund, Svartkamplias Grom. 1:a pris, 22 poäng. Ägare: Martin Brenne.
2. Östsibirisk lajka, Taigajägarens Pansar. 1:a pris, 19 poäng. Ägare: Wiliam Lindholm
3. Plott, Björnjägarens Sake Meya. 1:a pris, 17 poäng. Ägare: Josef Nordin.
4. Östsibirisk lajka, Stitch. 2:a pris, 16 poäng. Ägare: Johan Apel.
5. Plott, Ursus Tikka. 2:a pris, 16 poäng. Ägare: Johan Andreasson.