Grannar vill stänga jaktskyttebana

Grannar till jaktskyttebanan i Askersund har tröttnat. De anser att det bullrar för mycket från banan och kräver att den ska stängas. 

Kraven har funnits i flera år och ärendet har dragits i såväl miljö- och hälsoskyddsnämnden i Laxå och Askersunds kommun som hos länsstyrelsen i Örebro län.
Allt började för fyra år sedan. Då var det ett par boende bredvid banan som krävde att verksamheten skulle förbjudas eftersom bullret var störande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tog upp ärendet, men avslog kravet.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som tog beslutet att göra en ljudkontroll på älgbanan och skeetbanan.
Ljudkontrollen gjordes under 2007 vid parets hus som ligger cirka 100 meter från skjutplatserna.
 
Strax över bullergränsen
Vid båda banorna avlossades 20 skott vardera. Det visade sig att ljudnivån gränsade till eller översteg de riktvärden för buller från skjutbanor som Naturvårdsverket fastställt.
Skytteklubben gick då med på att begränsa skjuttiderna och satte också upp bullerskydd för att minska störningarna.
Dessutom har skjutbanan legat på samma plats sedan 1960-talet, vilket bidrog till att miljö- och hälsoskyddsnämnden avslog kraven på att stänga banan.
Grannarna överklagade beslutet än en gång till länsstyrelsen. Domen kom i augusti, där länsstyrelsen säger att älgbanan är okej men att bullret från skeetbanan måste sänkas.
Grannparet anser fortfarande att åtgärderna inte räcker. Nu har de tagit ärendet vidare till miljödomstolen i Nacka tingsrätt.