Foto: Trafikverket Luckorna är stora som ett A5-papper och går bara att öppna åt ett håll.

Grävlingsluckor ska minska antalet viltolyckor

I ett försök att minska antalet viltolyckor på E22 vid Fågelmara i Blekinge har Trafikverket monterat små luckor anpassade för grävling i viltstängslet. Det är första gången som metoden testas.

Vid den aktuella vägsträckan av E22 finns sedan tidigare stängsel med ett finmaskigt nät nertill och en faunabro. Men där finns också ett antal öppningar i stängslet vid anslutande vägar där både grävling och klövvilt kan ta sig ut på vägen.

– Normalt är de djur som tagit sig in på vägbanan hänvisade att ta sig därifrån genom de uthopp som finns. Men grävlingar är inte så bra på att hoppa, så därför testar vi nu en speciallösning, säger Malin Lastgård, miljöhandläggare på Trafikverket i region Södra, i ett pressmeddelande.

Öppnas åt ett håll

Grävlingsluckorna, som är de första av sitt slag i Sverige och placerade i anslutning till faunabron, är stora som ett A5-papper och går bara att öppna åt ett håll.

– De öppnar sig väldigt enkelt när de puttar på den, så får de bara rätt på det en första gång så hoppas vi att luckorna kommer bli välanvända, säger Malin Lastgård.

Bevakas med kameror

En rik variation av djur har setts röra sig på faunabron. Allt från räv och grävling till rådjur och älg.

Grävlingsluckorna kommer initialt att bevakas med kameror.

– Kameror är ett bra sätt ska kunna följa upp vilka djur som passerar och om våra olika lösningar fungerar som vi tänkt. säger Malin Lastgård.

Grävling är ett av de däggdjur som är mest känsligt för trafikdödlighet. Lika många grävlingar dör på vägarna som genom jakt.