Dålig grillning tros vara orsaken till att antalet fall av hepatit E ökar kraftigt. På bilden en grillskiva vildsvinskött.
Foto: Shutterstock Dålig grillning tros vara orsaken till att antalet fall av hepatit E ökar kraftigt. På bilden en grillskiva vildsvinskött.

Grilla viltet ordentligt

EU varnar för spridning av hepatit E

EU:s motsvarighet till livsmedelsverket, EFSA, går nu ut med en varning för att förmå människor att grilla allt fläskkött ordentligt. Detta sedan antalet smittade av hepatit E ökat kraftigt i Europa.

Tidigare har forskarna trott att den främsta smittkällan för européer har varit förorenat vatten utanför Europa. Numera vet man att den främsta smittkällan är mat inom Europa, speciellt fläskkött, och smittan förekommer både hos vildsvin och hjortdjur.

Och antalet smittade ökar kraftigt. Det har skett en tiodubbling av fall på tio år. Även om antalet fall i Sverige är få, bara 32, så är ökningen kraftig även här. Under de senaste tio åren har 21 000 européer konstaterats vara smittade av hepatit E, varav 28 personer avlidit.

Lindrig form av gulsot

Sjukdomen kan liknas vid en lindrig form av gulsot och det finns undersökningar som tyder på att smittan är vanlig. Mellan sex och nio procent av svenskarna har antikroppar mot sjukdomen. För personer med nedsatt immunförsvar eller nedsatt leverfunktion kan smittan emellertid vara livshotande om infektionen leder till leversvikt.