Länsstyrelserna får fortsätta att besluta om licensjakt på lodjur under de kommande tre jaktsäsongerna.
Foto: Shutterstock Länsstyrelserna får fortsätta att besluta om licensjakt på lodjur under de kommande tre jaktsäsongerna.

Grönt ljus för beslut om lojakt

Eftersom lodjurspopulationen under de senaste åren har legat på en stabil nivå och över gränsen för gynnsam bevarandestatus har Naturvårdsverket bestämt att länsstyrelserna får fortsätta att besluta om licensjakt.

Delegeringen gäller för de tre kommande jaktsäsongerna.
Enda undantaget är Gotland, eftersom det inte finns några lodjur i länet.
I landet i övrigt får länsstyrelserna fortsätta att bedöma om och i vilken omfattning licensjakt på lodjur ska äga rum.

Utifrån regionala förutsättningar
– Naturvårdsverket arbetar för en långsiktig, förutsägbar och tydlig viltförvaltning. När vi har en stabil livskraftig population är det viktigt att vi ger möjligheter för att förvaltningen kan ske utifrån regionala och lokala förutsättningar, kommenterar Marcus Öhman, enhetschef på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

1200 lodjur i Sverige
Enligt den senaste inventeringsrapporten är den uppskattade lodjurspopulationen i Sverige cirka 1200 individer. Det nationella referensvärdet har fastställts till 870 lodjur.
De regionala miniminivåerna, som Naturvårdsverket har bestämt gäller till år 2024, är:
• Norra rovdjursförvaltningsområdet: 58 årliga föryngringar
• Mellersta rovdjursförvaltningsområdet: 62 årliga föryngringar
• Södra rovdjursförvaltningsområdet: 27 årliga föryngringar