Domstolen avslår överklaganden från de föreningar som ville stoppa jakten och prövar inte ens överklagandena som rör en utökning.
Foto: Shutterstock Domstolen avslår överklaganden från de föreningar som ville stoppa jakten och prövar inte ens överklagandena som rör en utökning.

Grönt ljus för licensjakt på 24 vargar

Förvaltningsrätten i Luleå ger grönt ljus för licensjakt på sammanlagt 24 vargar i fyra revir i länen Gävleborg, Värmland och Örebro/Västmanland. Alltså helt enligt länsstyrelsernas beslut.

Det var i slutet av september som fyra länsstyrelser i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet beslutade om licensjakt på sammanlagt 24 vargar i fyra revir.
Besluten överklagades dock i vanlig ordning.
Flera intresseorganisationer och en privatperson ville stoppa jakten helt, medan jägarorganisationerna, en viltvårdförening och en fäbodföreningen ville att jakten skulle utökas.

Avvisar överklaganden om utökning
Nu har förvaltningsrätten i Luleå tagit ställning till dessa överklaganden i tre domar, en för varje län.
Domstolen avslår överklaganden från de föreningar som ville stoppa jakten och prövar inte ens överklagandena som rör en utökning.
– Länsstyrelsernas beslut uppfyller samtliga förutsättningar i 23 c § jaktförordningen och medför inte sammantaget verkningar som strider mot de mål som eftersträvas i art- och habitatdirektivet, säger rådman Eva Westerlund i ett pressmeddelande.

Upp till länsstyrelserna
Huruvida länsstyrelserna kommer att fatta nya beslut med en högre tilldelning, sedan det framkommit att deras beslutsunderlag var fel och forskarna efter en ny beräkning har kommit fram till att uttaget kan vara drygt 50 vargar, återstår att se.
Licensjakten på varg 2021 inleds lördagen den 2 januari, det vill säga om två och en halv vecka.