Foto: Mostphotos Att kasta prima viltkött skär i hjärtat hos alla jägare. Nu öppnar Jordbruksverket för möjligheten att använda kött från vildsvin i Fagerstatrakten.

Grönt ljus för vildsvinskött från smittade zonen

Vildsvinskött från den yttre delen av den smittade zonen i Fagersta går att äta. Jordbruksverket ger nu klartecken till konsumtion av kött från avlivade djur som testats negativt för afrikansk svinpest.

Nyligen genomfördes en sökinsats efter vildsvinskadaver i den smittade zonen i Fagersta, men bara gamla skelettdelar påträffades.

Jordbruksverket har under en tid fått frågor från jägare som har arbetat med smittskyddsavlivning av vildsvin angående om köttet går att använda som livsmedel, rapporterar Fagersta-Posten.

Hittills destruerats

Hittills har köttet från samtliga vildsvin som skjutits i den smittade zonen destruerats. Men nu öppnar Jordbruksverket för att köttet snart kan komma att omhändertas. Jägare som ansöker om tillstånd hos myndigheten kan få klartecken att äta kött från djur som fällts i den yttre delen av zonen och testats negativt för svinpest.

Förutom att man vill undvika att matråvaror går till spillo hoppas Jordbruksverket att intresset för vildsvinsjakt ska öka, antalet djur minska och Sverige friskförklaras.

”Praktiska frågor”

– Jägarkåren gör ovärderliga insatser i bekämpningsarbetet, såväl när det gäller sök efter kadaver som i arbetet med att minska vildsvinsstammen. Vi önskar självklart att vi kunnat tillåta konsumtion av köttet tidigare, men flera viktiga praktiska frågor har tagit tid att lösa, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Hon tillägger:

– Nu har vi en lösning som möter kraven på smittsäkerhet och som innebär att köttet kan bli mat i stället för att destrueras.

Påverkar inte bilden

Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF, välkomnar beskedet.

– Det är naturligtvis positivt men fortfarande handlar det bara om ett mindre antal vildsvin som befinner sig i den yttre zonen. Det påverkar inte helhetsbilden alls, säger han.