Länsstyrelsernas straffaktion i form av avregistreringar har inte fungerat korrekt. Cirka 20 älgjaktsområden i Halland får därför tillbaka sin älgjakt. 
Foto: Kjell-Erik Moseid Länsstyrelsernas straffaktion i form av avregistreringar har inte fungerat korrekt. Cirka 20 älgjaktsområden i Halland får därför tillbaka sin älgjakt. 

Hälften får tillbaka sin älgjakt i Halland

Cirka hälften av ett 40-tal halländska älgjaktsområden som nyligen avregistrerades kommer att få tillbaka jakten. Men det beror inte bara på att jägarna i sista stund skärpt sig. En del fall av avregistreringarna berodde på länsstyrelsens egna missar. 

I början på mars beslutade länsstyrelsen att avregistrera ett stort antal områden för älgjakt i Halland. Anledningen var att jägarna slarvat med sina avskjutningsrapporter från förra årets jakt.
Länsstyrelsen författade ett mycket beskt brev till 40 av länets olika företrädare för älgjaktsområden. Alla var ansvariga för sina områden men ingen har rapporterat resultatet från höstens jakt. 

Mest B-licensjägare berörda
Det övervägande antalet handlade om B-områden. Sex områden var A-licensregistrerade och sex områden var E-områden för kalvjakt.
Men nu visar det sig att långt ifrån alla bland företrädarna för de avregistrerade områdena hade slarvat. En del kan också skyllas på länsstyrelsen.
– Vid handläggningen av ärendena fanns det några stycken som oförskyllt fått stämpeln slarvepellar. Där jag får ta på mig skulden, säger jakthandläggare Martin Broberg vid länsstyrelsen i Halmstad.

Ett komplicerat lapptäcke
En orsak till misstagen är att älgjaktsadministration i dag är ett komplicerat lapptäcke av bestämmelser, kartor och ständiga förändringar i de olika jaktlagens markinnehav. Chansen att göra misstag är rätt stor i de här sammanhangen.
– I något fall skulle inte länsstyrelsen ha någon rapport på grund av att marken gått upp i ett större älgskötselområde. Då måste vår avregistrering ha framstått som märklig, erkänner Martin Broberg.
I den skara av jägare som ändå hade slarvat med avskjutningsrapporterna så har ett antal snabbt betalat in straffavgiften på 750 kronor och fått en omregistrering av sina marker. Länsstyrelsen lämnade den möjligheten för de jägare som ändå ville ha kvar sina områden.

Cirka hälften får tillbaka licenserna
Genom att betala och rapportera före 17 mars fick markerna omregistreras utan krav på nya kartor, intyg eller annan byråkrati.
Länsstyrelsen räknar nu med att cirka hälften av dem som blev av med sin jakt på vuxna djur nu kommer att få tillbaka licenserna sedan alla oklarheter retts ut.
– Sedan har vi också några som överklagat länsstyrelsens beslut. Där får vi avvakta vad högre instans har för uppfattning, säger Martin Broberg.
För att förenkla jaktbyråkratin överväger nu länsstyrelsen att införa ett rapporteringssystem via internet. Det har jägare i många andra län redan prövat med framgång, bland annat i Västra Götaland.