CWD, avmagringssjuka hos hjortdjur, är en av de sjukdomar som tas upp i rapporten. I början av 2019 upptäcktes de två första fallen hos gamla älgkor i norra Sverige.
Foto: Shutterstock CWD, avmagringssjuka hos hjortdjur, är en av de sjukdomar som tas upp i rapporten. I början av 2019 upptäcktes de två första fallen hos gamla älgkor i norra Sverige.

Hälsan är god bland svenska djur

Hälsoläget hos djur, såväl vilda som tama, och människor i Sverige var fortsatt gott 2018. Det rapporteras i “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” som ges ut för tionde året i rad.

I rapporten – som görs av Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten – ges både bakgrund och relevant statistik för de djursjukdomar och smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur som har övervakats i Sverige under 2018.
– Vi är väldigt stolta över den här rapporten. Den brukar vara mycket uppskattad av mottagarna, och skickas ut både nationellt och internationellt, säger Elina Lahti, epidemiolog vid SVA, i ett pressmeddelande.

CWD och afrikansk svinpest
Över 30 sjukdomar och smittämnen tas i år upp i rapporten. Bland annat den nya EU-reglerade övervakningen av CWD, avmagringssjuka hos hjortdjur, som startade under 2018.
– Den är komplex att genomföra, eftersom det handlar om flera olika djurslag och kräver ett engagemang från både frivilliga krafter, som jägare och renägare, och myndigheter, säger Cecilia Hultén, epidemiolog vid SVA.
Även afrikansk svinpest, som fortsatte att spridas i Europa förra året, nämns i rapporten. För att öka medvetenheten hos allmänheten och engagera jägarna har stora insatser gjort. Dessutom har ett samarbete med Tullverket initierats.