Lojurshannen Lore har börjat brunstropa allt mer intensivt och filmas av länsstyrelsens åtelkamera.
Foto: Länsstyrelsen Lojurshannen Lore har börjat brunstropa allt mer intensivt och filmas av länsstyrelsens åtelkamera.

Här brunstropar lohannen

Åtelkameror allt viktigare för inventeringar

Länsstyrelsen i Halland har publicerat en film på en lodjurshanne som brunstropar efter en hona. Sekvensen är tagen av en åtelkamera, som blivit ett allt viktigare redskap för inventeringar i brist på spårsnö.

Länsstyrelsernas inventering av lostammen avslutas den sista februari i hela landet. Samtidigt pågår lodjurens brunst från slutet av februari till början av april.
Filmsekvensen är tagen utanför Kinnared i Hylte kommun. Lojurshannen Lore har börjat brunstropa allt mer intensivt.
Martin Broberg är naturvårdshandläggare och inventeringsansvarig på länsstyrelsen i Halland.
– Vårt uppdrag är att försöka beräkna det antal honor som har ungar, förklarar han om inventeringsarbetet.

Kameror allt mer viktigt redskap
I år har länsstyrelsen i Halland börjat använda viltkameror för att försöka få lodjur på bild. Kamerorna är ett komplement till inventering på spårsnö.
– Tyvärr har vi inte lyckats få unika bilder av hona med ungar, men vi har lyckats få flera bilder av ensamma lodjur. Det betyder att både tekniken och vår utarbetade metodik fungerar. Om det blir ytterligare snöfattiga vintrar skulle vi behöva utveckla metoden med kameror ytterligare, kommenterar Martin Broberg.
Sammanställningen av inventeringen påbörjas nu regionalt och nationellt. Resultatet för hur stor lostammen beräknas vara presenteras senare i vår.

Ungar och honor går tillsammans
Lodjuren lever mestadels ensamma. Det är främst honor med ungar som går tillsammans.
– Det är detta beteende vi lutar oss mot då vi på spårsnö avgör om det är ett eller flera djur som rört sig i sällskap. Det kan vara riktigt lurigt att bestämma antalet djur längs en spårlöpa. Även om det är flera spår på ett ställe kan det ändå vara från ett och samma djur. Ett ensamt djur kan röra sig i kringelikrokar och kan komma tillbaka i samma spår eller gå alldeles jämte den första spårlöpan, säger Martin Broberg.

Trassliga ”spårtrådar” ska redas ut
Det gäller att traska runt och reda ut varje vända. Det kan ungefär liknas vid att knyta upp trassel på en tråd. Eftersom åldern på spåren måste vara olika finns det några knep att ta till för att avgöra detta, förklarar Martin Broberg på myndighetens webbsida.
En annan klurighet är att bestämma om det är flera olika lodjur som har gått i samma spår. Ungarna är experter på att följa och trampa precis i sin mammas spår.
– Här gäller det för den som inventerar att följa det ensamma spåret tills det plötsligt delar upp sig i flera. Detta sker oftast då djuren har stött på ett hinder. En unge väljer inte sällan att ta sig förbi på ett annat ställe än den vuxna och mer långbenta individen. Efter några kilometers spårande och ett antal sådana delningar senare kan vi förvissa oss om att det är flera djur som gått tillsammans, säger Martin Broberg.

Brunsten börjar
I mars månad börjar lodjurens brunstperiod. Det betyder att hannar och honor söker upp varandra och rör sig tillsammans. Då är det ingen bra idé att försöka få koll på honor med ungar. Skulle det vara snö i mars kan ju spår efter två individer vara två vuxna djur, istället för en hona med sin unge.

Filmen på denbrunstropande lohannen finns här: