Vad är det som gäller för jakttorn på marken och röjning för att underlätta jakt? Det nya jakträttsavtalet från JRF balanserar mellan markägaren och de som har fått jakträtten för att skapa en så friktionsfri relation som möjligt.
Foto: Mostphotos Vad är det som gäller för jakttorn på marken och röjning för att underlätta jakt? Det nya jakträttsavtalet från JRF balanserar mellan markägaren och de som har fått jakträtten för att skapa en så friktionsfri relation som möjligt.

Här finns det nya jakträttsavtalet

Möter utmaningarna med vildsvin

Nu ligger ett nytt jakträttsavtal uppe på webbsidan för Jägarnas Riksförbund (JRF). Det nya jakträttsavtalet är mycket omfattande och gör att både jägare och markägare tvingas tänka till hur de vill ha det med till exempel vildsvinen.

Placering av jakttorn och röjning för att underlätta jakt är några av de punkter som finns med i det nya jakträttsavtalet som tagits fram av JRF.
Det är ett standardavtal som ska hjälpa både jägare och markägare att möta de prövningar som kan dyka upp.

”Mest moderna och heltäckande avtalet”
– Det är bättre att lägga ner lite mer tid när avtalet skrivs för att undvika missförstånd i framtiden. Det här är det mest moderna och heltäckande avtalet på marknaden, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.
Avtalet om upplåtelse av jakträtt är framtaget för att möta framtidens utmaningar i viltvårdsarbetet, till exempel i samband med vildsvinsstammens tillväxt, och möter även dagens förhållanden. 

Andra kan få fälla skadegörande vilt
– Det är också ett avtal som tydligt visar markägarens ansvar och möjligheter, kommenterar Jens Gustafsson.
När det gäller viltskador finns en avtalspunkt som ger markägaren möjlighet att låta andra fälla skadegörande vilt om de som har nyttjanderätten för jakt trots flera påstötningar inte gjort skadebegränsande insatser.
Dessutom innehåller kontraktet avtalspunkter om markägaren godkänner åtelplatser och viltövervakningskameror på det upplåtna markområdet.
Det finns även villkor för hur stödutfodring och annan utfodring av vilt ska gå till.
Gå in här:
Längst ner ligger jakträttsavtal. Klicka där för att ladda ner en PDF-fil.