Att länsstyrelsen i Jämtland, men inte i Norrbotten, avlyser ripjakten när samebyarna ska jaga älg i september är ett exempel som får kritik i en revisionsrapport. Det behövs klarare beslutsgångar och samverkan i Jämtlands jaktfrågor, enligt rapporten.
Foto: Marie Lagerström Att länsstyrelsen i Jämtland, men inte i Norrbotten, avlyser ripjakten när samebyarna ska jaga älg i september är ett exempel som får kritik i en revisionsrapport. Det behövs klarare beslutsgångar och samverkan i Jämtlands jaktfrågor, enligt rapporten.

Hård kritik mot hur jaktfrågor sköts

En intern revisionsrapport ger svidande kritik mot hur länsstyrelsen i Jämtland hanterar jaktfrågor och rennäringslagen. Det pekas bland annat på risk för jäv och att det saknas kompetens, ansvarsfördelning och samordning med de övriga länen som hanterar fjälljakten.

Risken för jäv gäller hur frågor kring rennäringslagen hanterats.
– Vi kan bli effektivare och vi kan bli tydligare internt. Men också bli tydligare mot samebyarna. De har påpekat att de helst skulle de vilja ha en dörr in så att säga på länsstyrelsen. Det är ett ständigt förbättringsarbete, kommenterar landshövdingen Jöran Hägglund till Östersunds-Posten.

Misstag om älgjakt i sameby
Eftersom det bland annat handlar om småviltjakt, älgtilldelning, markupplåtelser, skoterkörning till privata fiskestugor och en mängd ärenden som berör rennäringen kan det bli otydligt när ärendena hanteras av olika avdelningar. Det riskerar att bli både misstag, krockar och ineffektivt, enligt revisionen.
Ett exempel är att en norsk sameby fick jaga älg under 40 år hos Voerneses samebys område i Frostviken. 

Blundern kan kosta 700 000 kronor
Det har Jon Paulsson, länsstyrelsens chefsjurist, kommenterar som en miss på grund av ”dålig intern kontroll över handledningen av olika typer av ärenden”. Det misstaget har gjort att Voernese samebyn kräver skadestånd på 700 000 kronor för förlorade intäkter.
Avlysningarna av småviltjakten i fjällen är ett exempel på oklara beslutsgångar, enligt revisionsrapporten.

Tolkar olika om avlyst ripjakt
Trots att allt utgår från rennäringslagen finns exempel på att fjällänen tolkar reglerna olika när det gäller avlyst ripjakt under älgjakten i september.
I Jämtland kan ripjakten i vissa fall bara bli en vecka innan de utländska ripjägarna släpps in. Men i Norrbotten går inte länsstyrelsen med på samebyarnas önskemål om avlyst ripjakt på grund av älgjakten.
Enligt rapporten är det här ett skäl till att det behövs bättre samverkan om fjälljakten och rennäringen mellan länsstyrelserna.