– Det här är bedrövligt, speciellt att län med stort rovdjurstryck får kraftigt minskade kvoter. Det är inte en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson.
– Det här är bedrövligt, speciellt att län med stort rovdjurstryck får kraftigt minskade kvoter. Det är inte en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson.

Hård kritik mot vargjaktsbeslutet

Naturvårdsverkets licensjaktsbeslut får kritik från alla håll.
För låg tilldelning och bedrövligt för rovdjurspolitiken, är jägarorganisationernas samlade omdöme.
Katastrof, hävdar Stövarklubben.
Oacceptabelt, anser Naturskyddsföreningen.
Skamligt, tycker Miljöpartiet.

Om någon var nöjd med Naturvårdsverkets beslut om vinterns vargjakt så var de definitivt tysta under fredagen.
De flesta reaktionerna var hårda och negativa. Båda jägarorganisationerna anser att tilldelningen är alldeles för liten och Naturvårdsverket överdrivet försiktigt, medan bevarandeorganisationerna fördömer kraftfullt att det blir licensjakt över huvud taget.

JRF: ”Bedrövligt”
– Det här är bedrövligt – speciellt att län med stort rovdjurstryck får kraftigt minskade kvoter. Det är inte en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik, säger Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund (JRF). Hon tror inte att årets avskjutning kommer att leda till att riksdagens mål på 210 vargar nås.
– En väldigt stor brist är att det saknas trovärdiga inventeringssiffror. Dessutom är det inte rimligt att spara vargar för skyddsjakt. Skyddsjakten måste gå utöver taket på 210 vargar, tillägger Solveig Larsson.

JRF ser även med stor oro att man väljer att inte skydda identiteterna på den jägare som fäller varg under jakten, vilket ytterligare underbygger trovärdigheten inom rovdjurspolitiken.
– Det är jakträttsinnehavaren som väljer om denne skall delta i licensjakten eller inte och vi respekterar allas personliga ställningstagande säger JRF:s generalsekreterare Per Wanström.
Orealistiskt
Även Gunnar Glöersen på Svenska Jägareförbundet anser att det inte finns någon grund alls för att minska tilldelningarna. Han kallar det ”en försiktighetsprincip ovanpå försiktighetsprincipen”.
– Allt pekar på att Sverige har fler föryngringar än någonsin. Jag skulle nog snarare kalla det för brist på adaptivitet när man minskar tilldelningen i det läget. Mer realistiskt hade varit att lägga tilldelningen i det övre spannet som forskarna angav, mellan 29 och 40 vargar, säger Glöersen.

Lurade igen
Han tycker inte att det känns som att myndigheterna menar allvar med rovdjurspolitiken och han befarar att licensbeslutet får negativa återverkningen på arbetet med DNA-frågan och utplanteringarna.
– Tilldelningsbeslutet kommer att uppfattas av många att man blivit lurade igen. Det är ett psykologiskt helt felaktigt beslut, säger han.
Jägareförbundet ska uppmana länsstyrelserna att intensifiera arbetet med att kvalitetssäkra föryngringar och vargförekomst, för att därmed få fram ett underlag för en tilläggsansökan om ytterligare vargjakt.

Fler vargar?
Glöersen är också mycket irriterad på Naturvårdsverkets uttalanden kring att målet med 210 vargar är en tillfällig begränsning.
– Underförstått att vi ska ha fler vargar längre fram. Det gör knappast diskussionerna lättare, säger Glöersen.

Stoppa jakten helt
Fler hårda omdömen – fast av motsatt anledning, kommer från Naturskyddsföreningen, som anser att vargjakten är en oacceptabel eftergift till jägarna.
– Jag känner mig ledsen. Trots en svag vargstam, trots problemen med fjolårets vargjakt, trots ett starkt stöd bland svenskarna för en livskraftig vargstam så tillåts en ny stor licensjakt på varg, skriver föreningens ordförande, Mikael Karlsson, som vädjar till regeringen att stoppa jakten helt.

Skamlig jakt
Miljöpartiets riksdagsledamot Åsa Romson anser att vargjaktsbeslutet är ynkligt och att Regeringen borde ha ställt in vargjakten och inväntat EU-kommissionens granskning.
– Reaktionerna förra vintern var starka och många i Sverige skäms över det sätt som vi hanterar vårt mest hotade rovdjur på, säger Åsa Romson i ett pressmeddelande.

Ökade klyftor
Svenska Stövarklubben menar att Naturvårdsverkets beslut är en katastrof:
– Naturligtvis skulle avskjutningen varit mycket högre än den angivna. 20 vargar räcker inte till den nödvändiga avskjutningen i enbart Värmlands län, skriver föreningens ordförande, Freddy Kjellström, som menar att beslutet riskerar att skapa en ännu större legitimitetsklyfta i rovdjurspolitiken.
– Klyftan mellan stad och land och mellan politiker och landsbygdsbefolkningen ökar ännu mer. Hur har statsmatkerna nu tänkt att få accept för inplantering av varg? undrar Freddy Kjellström.

Kraftig polarisering
Efter fredagens presskonferens kommenterade Naturvårdsverkets Susanna Löfgren, Naturvårdverkets chef för viltförvaltningsenheten det obehagliga debattklimatet och den kraftiga polariseringen, som tycks ha nått nya nivåer.
Även Gunnar Glöersen på Jägareförbundet är mycket bekymrad över var det hela ska sluta. Han konstaterar att vargjakten har stöd både politiskt i Sverige, bland forskare och hos EU-experter – kommissionens granskning till trots.
– Jag tycker att även bevarandesidan ska ta sitt ansvar och låta bli att piska upp stämningarna, säger han och tillägger:
– Faktum är att det finns en bred majoritet hos svenska folket som anser att vi ska ha varg, att vi ska lösa genetiken och att vi ska ha licensjakt. Ska det vara så omöjligt att komma överens då?