Hårdare attityd mot franska vargar

Regeringen lovar jobba för minskat skydd

Det är kris för franska djurbönder och nu sätter regeringen in stödåtgärder. Bland annat lovar regeringen att jobba för att vargen förlorar sin skyddade status, berättar ATL.

På onsdagen beslöt regeringen om en rad insatser för mjölk- och köttbönder. Det handlar om att från skattelättnader och stöd till hjälp med att förhandla om lån.
Regeringen lovar också att arbeta för att vargen förlorar sin skyddade status i EU:s art- och habitatdirektiv och i Bernkonventionen. Fårproducenter ska även få mer stöd för att skydda sina djur mot varg.