FOTO: EVGENYI LASTOCHKIN/MOSTPHOTOSUr JRF:s remissvar: "Jägare, liksom jordbrukare, utför en tjänst som är av stor samhällsnytta. Det handlar dels om livsmedelsproduktion, dels om andra samhällsnyttiga uppdrag. Till exempel har det hänt att jägare som är ute på eftersök på trafikskadat vilt trakasseras, får sina bilar vandaliserade och i övrigt behandlas väldigt illa av allmänhet."

Hårdare straff för djurrättsterrorister föreslås

Straffen bör skärpas för djurrättsterrorister och den som fälls ska dömas till fängelse i lägst sex månader och som längst i tre år. Det förslaget kommer från regeringen som ett led i att öka tryggheten för djurhållare.

Lagrådsremissen, som bland annat Jägarnas Riksförbund, JRF, har lämnat synpunkter på ska nu behandlas av lagrådet som ett led i en skärpning av lagstiftningen mot djurrättsterrorister.

Bland annat föreslås att en gårdsplan ska innefattas i lagstiftningen om olaga intrång och att maxstraffet för brott av normalgraden bli fängelse i upp till ett år i stället för böter.

Olaga intrång

Dessutom vill regeringen att försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och olaga intrång straffbeläggs.

JRF:s riksviltvårdskonsulent, Jens Gustafsson, som tillsammans med förbundsordförande Solveig Larsson formulerade JRF:s remissvar är nöjd med lagförslaget.

”Vi står bakom”

– Vi står bakom det. Men vi tycker det vore bra om man hade fastslagit att brott mot speciella grupper, som bönder eller minkfarmare, alltid ska räknas som grovt, säger han och tillägger:

– Vi efterlyser också att man skapar en särskild rubricering eller kodning hos polisen avseende brott mot jägare. Då skulle det gå lättare att synliggöra den här typen av brott.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...