I Finland grips det in mot orädda vargar vid bostäder på ett tidigare stadium, jämfört med den oskygga vargen i samhället Linghed i Dalarna. På fem år har Naturvårdsverket inte gjort något för att skärpa synen på när orädda vargar ska ses som ett hot. (Arkivbild)
Foto: Shutterstock I Finland grips det in mot orädda vargar vid bostäder på ett tidigare stadium, jämfört med den oskygga vargen i samhället Linghed i Dalarna. På fem år har Naturvårdsverket inte gjort något för att skärpa synen på när orädda vargar ska ses som ett hot. (Arkivbild)

Hårdare tag i Finland mot orädda vargar

Hade den oskygga vargen i Linghed i Dalarna gjort samma sak i Finland hade polisen redan varit inkopplad för att gripa in. Jakt & Jägare har i flera artiklar rapporterat om den orädda vargens besök i Linghed. Hittills har skyddsjakt nekats trots att vargen varit nära människor vid flera tillfällen.

Efter de senaste incidenterna finns det nya ansökningar om skyddsjakt som väntas avgöras i slutet av veckan hos länsstyrelsen.
När det gäller incidenterna med människor går länsstyrelsen i Dalarna på vägledningen från Viltskadecenter om orädda vargar nära hus och människor.
”Skyddsjakt ska övervägas om en eller flera vargar vid upprepade tillfällen och under en längre tid rapporterats vistas inom 30 meter från en eller flera människor i dagsljus eller mörker. Länsstyrelsen bedömer dock att de rapporter som kommit in inte uppfyller de kriterier som föreslagits av Viltskadecenter”, skriver länsstyrelsen i det i det tidigare avslaget, trots att vargen i ett av fallen varit cirka 20 meter från en person vid ett bostadshus utan att reagera.

Uppdrag för fem år sedan
Naturvårdsverket har i sin tur för snart fem år sedan fått ett regeringsuppdrag av dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att skärskåda hur skälen för skyddsjakt på oskygga vargar ska anpassas när vargstammen blivit allt tätare i vissa områden. Men inget har hänt sedan dess i frågan.
Definitionen av när en orädd varg ses som ett hot i Finland är hårdare. Dokumentet om det finns här hos Finlands viltcentral.

Ska jaga bort vargen
Har vargen varit vid en bostad och genast lämnat platsen när den fått syn på en människa ska Finlands viltcentral kontaktas. Viltcentralen beslutar då om åtgärder ska göras för att jaga bort vargen.
Om en varg rör sig vid bostäder, ”och vistas där längre än sporadiskt och inte avlägsnar sig omedelbart”, ses det i Finland som ett hot och har den näst högsta rangordningen för att polisen ska kopplas in.

Då griper polisen in
När en varg närmar sig en människa och inte lämnar platsen blir det nivå fyra i skalan. Det gäller i synnerhet om vargen börja går runt, börjar följa efter någon, eller beter sig hotfullt. Då ska polisen i Finland definitivt avgöra om det är läge att gripa in och avliva vargen.
När det gäller den orädda vargen i Falu kommun blev en ung flicka i Ytteränger förföljd den 16 mars.

Ung flicka förföljdes sent på kvällen
”Ett vargliknande hunddjur kommer upp bakom en ung flicka som går på en väg sent på kvällen. Djuret följer efter flickan när hon springer hemåt och går inte undan när flickans pappa möter henne och försöker skrämma bort den. Djuret avlägsnar sig slutligen från platsen”, skriver länsstyrelsen i samband med att skyddsjakt nekades.
Finlands viltcentral gick i förra veckan ut med rekommendationer vad som gäller om det dyker upp orädda vargar.

Ska anmälas till nödcentralen
”Om du stöter på en varg som beter sig hotfullt, ska du genast göra en anmälan till nödcentralen. Anmälan till nödcentralen ska göras om vargen till exempel inte avlägsnar sig från gårdsplanen, om den fortsätter att röra sig i näromgivningen eller om den på annat sätt uppvisar oskyggt beteende när den får syn på människor”, meddelar Finlands viltcentral här:
Finlands viltcentral är en självständig ”offentligrättslig inrättning” som leds och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.
Finlands viltcentral är en motsvarighet till den viltmyndighet som det finns ett tillkännagivande från Sveriges riksdag om att inrätta för att ta ifrån Naturvårdsverket ansvaret för viltfrågorna. S-regeringen har hittills inte velat verkställa det.