Priset på en illegal AK47 lär vara runt 7 000-8 000 kronor på gatan idag. Det är en mycket enklare lösning än att ordna legala licenser. Priset är lägre än vad många legala jaktgevär kostar. Dessutom är AK47:an ett farligare vapen än de flesta vapen för jakt eller målskytte som det går att få licens på i Sverige.
Foto: Shutterstock.com/Cora Reed Priset på en illegal AK47 lär vara runt 7 000-8 000 kronor på gatan idag. Det är en mycket enklare lösning än att ordna legala licenser. Priset är lägre än vad många legala jaktgevär kostar. Dessutom är AK47:an ett farligare vapen än de flesta vapen för jakt eller målskytte som det går att få licens på i Sverige.

Hårdare vapenlagar stoppar inte terrorister

Erik Lakomaa, styrelseledamot i och talesperson för Skyttesportförbundet, är inte förvånad över att kraven på hårdare vapenlagstiftning kommer.
– Det är samma människor som ständigt återkommer till skärpt vapenlagstiftning. Men det är viktigt att förstå att hårdare vapenregler inte hade stoppat terroristen i Norge, säger han.

Efter terroristdådet i Oslo den 22 juli har röster höjts om att vapenlagarna i Sverige borde skärpas. Flera politiker både i Alliansen och oppositionen har tagit upp frågan och på Dagens Nyheters ledarsida har krav på tuffare vapenlagstiftning framförts.
– De går inte att stoppa en person som planerat i nio år och till och med skaffat en gård för att kunna köpa konstgödsel för bombtillverkning med skärpt vapenlagstiftning. Särskilt som vi redan har den strängaste vapenlagstiftningen i den demokratiska delen av världen, kommenterar Erik Lakomaa.

97 procent smuggelvapen
Han pekar på att enligt SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, är 97 procent av alla vapen som används av kriminella insmugglade från andra länder.
Resterande tre procent härrör från polis, militär och privatpersoner.
– Skärpta vapenregler skulle inte göra någonting för att stoppa terrorister eller andra kriminella att få tillgång till vapen. Däremot skulle det orsaka avsevärda svårigheter för landets 650 000 laglydiga jägare och skyttar. De kriminella, som per definition inte följer lagen, skulle inte beröras alls, säger Erik Lakomaa.