Karl Hedin friades på alla punkter av tingsrätten men tvingades till fler ronder mot myndigheterna.
Foto: Mostphotos & Ossian Grahn Karl Hedin friades på alla punkter av tingsrätten men tvingades till fler ronder mot myndigheterna.

Hedin kräver prövning av riksåklagaren

Karl Hedin begär att riksåklagaren, RÅ, överprövar åklagarens beslut att gå vidare efter den friande domen. Samtidigt kräver advokat Sven Severin i en skrivelse till Polismyndigheten att hans klients vapen omedelbart lämnas tillbaka.

I början av maj begärde Karl Hedin överprövning av kammaråklagare Lars Magnussons beslut att överklaga den friande domen från Västmanlands tingsrätt.
Begäran hamnade hos en överordnad åklagare vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Malmö.
För Karl Hedins del blev svaret därifrån en motgång. Lars Magnussons beslut om överklagan stod fast och därmed blir det en rättegång i hovrätten.

Riksåklagaren avgör
Men nu har Karl Hedins försvarsadvokat, Sven Severin, tagit saken ytterligare ett steg uppåt i åklagarhierarkin.
I går lämnade han in en begäran om att också den överordnade åklagarens beslut ska överprövas.
– Det stämmer, nu blir det riksåklagare Petra Lundh som får fälla avgörandet, säger Sven Severin och fortsätter:
– Jag tycker att det här är så exceptionellt att det inte finns något val.
Sven Severin understryker att han aldrig under 35 år som advokat har varit med om något liknande.

”Intellektuell värdighet”
– Jag har aldrig ställts inför en sådan situation tidigare. Om jag inte hade tyckt att beskedet är så felaktigt hade jag inte gjort detta. Nu gör jag det med i grunden bibehållen intellektuell värdighet.
Karl Hedin-sidan kämpar samtidigt vidare för att Hedin ska återfå sina jaktvapen.
I slutet av maj lämnade Sven Severin in en skrivelse till Polismyndigheten och påtalade att den friande domen är väldigt tydlig och att det är osannolikt att Karl Hedin kommer att fällas och få sina vapentillstånd återkallade.
Men beskedet därifrån blev att vapnen ska förbli omhändertagna i väntan på en dom från hovrätten.
– Det är fullständigt uppenbart att det rör sig om ett tillfälligt beslut och att Carl ska betraktas som oskyldig. Vapenutredaren hos polisen i region mitt har helt enkelt missförstått situationen, säger Sven Severin.

Rättsavdelningen i Bergslagen
Avslutningsvis skriver Sven Severin i den sju sidor långa skrivelsen till Polismyndighetens rättsavdelning i Bergslagen:
”Karl Hedin inser att det från Polis- och Åklagarmyndighetens sidor investerats och satsats avsevärda resurser, tid och kraft på att försöka ”sätta fast” honom för bl.a. jaktbrott, grovt brott. För att tilltron till myndigheternas oväld ska kunna upprätthållas är det hög tid att Polismyndigheten – sedan tingsrätten satt ned foten (eller snarare stampat till med båda fötterna) – tar konsekvenserna av misslyckandet att ”sätta fast” Karl Hedin. Ju längre tid detta tar, desto skamligare ter sig hanteringen av Karl Hedin.”