Målet mot Karl Hedin och Karl Hedin AB kommer att prövas i Svea hovrätt på Riddarholmen i Stockholm.
Foto: Mostphotos Målet mot Karl Hedin och Karl Hedin AB kommer att prövas i Svea hovrätt på Riddarholmen i Stockholm.

Hedinmålet ska prövas i hovrätten

Överåklagaren anser att kammaråklagare Lars Magnusson hade fog för sin bedömning när han överklagade den friande tingsrättsdomen mot Karl Hedin. Därför går nu målet vidare till hovrätten.

Det var i början av maj som både privatpersonen Karl Hedin och bolaget som bär hans namn begärde det mycket ovanliga, det vill säga en överprövning av kammaråklagare Lars Magnussons beslut att överklaga Västmanlands tingsrätts dom.
– Regelmässigt finns det när en åklagare överklagar en dom skäl att låta en hovrätt överpröva en tingsrättsdom. Det hör till vardagen och är inte något märkligt. Men i det här fallet kunde tingsrättens dom inte varit tydligare. Det är direkt felaktigt att överklaga. Det borde heller aldrig väckts åtal vilket jag hävdat hela tiden, förklarade Karl Hedins advokat Sven Severin till Jakt & Jägare då.

Inget skäl att ändra åklagarens beslut
Begäran om överprövning innebar att Lars Magnusson först fick möjlighet att ompröva sitt beslut och återkalla sitt överklagande.
När så inte skedde gick begäran vidare till överåklagare Astrid Eklund, som nu har gått igenom ärendet. Och, enligt TT, meddelade hon i går att hon har kommit fram till att det inte finns skäl att ändra åklagarens beslut.