Hjortar i hägn tvångsslaktas

Arne Palmberg utanför Karlshamn har ett hjorthägn på sina marker. De 28 hjortarna tvångsslaktas på uppdrag av staten.
Orsaken är att Jordbruksverket sedan 14 år tillbaka har arbetat för att få bort tuberkulos bland hjortar i hägn. Tvångsslakt är nu det sista steget i processen.

Jordbruksverket anser att Arne Palmberg inte utfört kontroller av sina hjortar korrekt. För ett år sedan kom ett beslut att han måste slakta sina hjortar. Beslutet överklagades, men Arne hörde aldrig av dem i ärendet.

För ungefär en vecka sedan kom beskedet att Jordbruksverket kommer och tvångsslaktar hjortarna i Arne Palmbergs hägn. Arne hann aldrig överklaga detta.

Avskjutningen hos Arne Palmgren blir den första gången Jordbruksverket använder sig av tvångsslakt för att säkerställa smittofria hjorthägn.

”Djupt beklagligt”

– Det är djupt beklagligt. Men så länge det finns hägn som vägrar kontrollera sina djur kan vi inte vara säkra på att tuberkulosen är utrotad i Sverige, säger Maria Cedersmyg, veterinärinspektör på Jordbruksverket, till ATL.

Hjortarna har varit i Arnes hägn sedan 1992. Sedan dess har han testat dem för tuberkulos tre gånger och ingen smitta har visat sig.

– Alla har varit friska. Eftersom de är inhägnade har de aldrig kommit kontakt med några andra djur. De kan helt enkelt inte bära på smittan. Jag känner mig maktlös. Jag trodde det här var en demokrati. Men jag har visst inga rättigheter, säger Arne Palmberg till ATL.

Anlitat yrkesjägare

Jordbruksverket har hyrt in jägare från ett jaktföretag för att skjuta av hjortarna i Arnes hägn. Tillsammans med polis och länsveterinär kom de till Arnes gård för att verkställa beslutet.

– Det är tråkigt att göra det här mot folks vilja. Men jag ser det som ett jobb som jag ska göra etiskt och professionellt, säger yrkesjägaren Thomas Ekberg till ATL.

Ännu finns det en handfull andra hägnägare som inte heller har uppfyllt kraven på tuberkulostester.